skip to main content

Content language

PREFERRED TERM
Longitudinal.TrendRepeatedCrossSectionLongitudinell: Trend/gjentagende tverrsnittstudie  
DEFINITION
  • Data samlet fra ulike utvalg eller ulike grupper av mennesker fra samme populasjon ved flere ulike tidspunkt, ved bruk av minst deler av de samme spørsmålene/variablene. Konklusjoner tas om populasjonen. Eksempel: European Social Survey (ESS), nasjonale longitudinelle studier om kriminalitet.
IN OTHER LANGUAGES
Longitudinal: Trend/Gentaget tværsnitsstudie

Danish

Longitudinal: Trend/Repeated cross-section

English

Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto

Finnish

Längsschnitt: Wiederholter Querschnitt

German

Longitudinell: Trend/Upprepat tvärsnitt

Swedish

URI
http://www.ddialliance.org/Specification/DDI-CV/TimeMethod#Longitudinal.TrendRepeatedCrossSection/1.2
Download this concept: