skip to main content

Content language

PREFERRED TERM
Longitudinal.CohortEventBasedLongitudinell: Kohort/hendelsesbasert  
DEFINITION
  • Data samlet inn over tid fra samme kohort av respondenter. Individene i kohorten kan assosiseres med hverandre eller har delt noen viktige erfaringer i løpet av en gitt periode. I noen tilfeller kan utvalget variere mellom rundene, selv om det er samme kohort. For eksempel fødselsår, sykdom (kliniske studier), felles problemer (intervensjonsstudie), utdanning, arbeid, familieformasjon, deltakelse i en begivenhet etc.
IN OTHER LANGUAGES
Longitudinal: Kohorte/Event-baseret

Danish

Longitudinal: Cohort/Event-based

English

Pitkittäisaineisto: kohortti/tapahtuma-aineisto

Finnish

Längsschnitt: Kohorte/Ereignisbasierte Daten

German

Longitudinell: Kohort/Händelsebaserad

Swedish

URI
http://www.ddialliance.org/Specification/DDI-CV/TimeMethod#Longitudinal.CohortEventBased/1.2
Download this concept: