skip to main content

Content language

Vocabulary information


TITLE
Thesaurus de la Universitat de Barcelona
DESCRIPTION
El THUB és el vocabulari estructurat i controlat que s’utilitza com a eina bàsica per a la indexació i recuperació per matèries de tots els recursos d'informació del CRAI de la Universitat de Barcelona. El THUB és un tesaurus multidisciplinari en català que inclou termes que designen conceptes de les diverses especialitats que són el camp d'acció i interès de la UB. El THBUB també pot ser una eina útil de recerca terminològica per la seva estructura jeràrquica i associativa, i la classificació per categories, que són la base dels Microtesaurus UB.
PUBLISHER
CRAI UB
CREATOR
CRAI UB
TYPE
URI http://crai.ub.edu/thub

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms