skip to main content

Content language

Eiendom > Arv
PREFERRED TERM
Arv  
TYPE
  • http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E55_Type

BROADER CONCEPT
DESCRIPTION
  • ...former for eiendom og eiendomsrettstyper som kan arves og som ikke kan arves; disponering av ikke arvet eiendom (f. eks. ødeleggelse, oppgivelse, utdeling som gave, tilbakeføring til tidligere eier eller dennes arvinger); ikke fordeling ved arv (f.eks. bibeholdelse av eiendommer intakt i en storfamilie); arveberettiget i første arvegangsklasse eller legalarvinger og slektninger uten arverett (f.eks. barn, søsken, ektemaker, foreldre); preferanse etter kjønn og alder (f.eks. utelukkelse av kvinner, førstefødselsrett, sistefødselsrett); personer som arver i mangel av arvinger med fortrinnsrett; eiendomstyper som kan erverves gjennom arv; varierende regler for ulike eiendeler og eiendomsrettstyper; karakteristikk av arvesystemer (f.eks. matrilineært, patrilineært, testamentarisk); enkelodd (f.eks. spesielle bestemmelser for underhold av enke eller enkemann); testamentariske disposisjoner (f.eks. testamente, donasjon, legat); formaliteter (f.eks. godkjenningsprosedyre); skifterett; etc. Se også: Arvestykker 523. Familie 59. Herkomst 611. Arveavgifter 651. Skifterett 698. Følger av dødsfall 768.
IN OTHER LANGUAGES
Arv

Swedish

URI
http://kulturnav.org/c6cfdfd6-9141-4eac-ba15-776baa48dce9
Download this concept: