skip to main content

Content language

Atferd og personlighet > Atferdsmekanismer
PREFERRED TERM
Atferdsmekanismer  
TYPE
  • http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E55_Type

BROADER CONCEPT
DESCRIPTION
  • ...spesielle opplysninger om atferdsmekanismer og vanedannelse (f.eks. betingete og ubetingete stimuli, utforminger, svarhierarki, vilkårlig oppførsel, positiv og negativ forsterkning, generalisering, diskriminering, forventning); opplysninger om typer av problemløsninger (f.eks. prøve og feile, innsikt eller intelligens, etteraping); opplysniner om spesielle mekanismer for ord- eller symbollæring; resultater av ferdighets- og intelligenstester; opplysninger om bevisste mentale prosesser (f.eks. hukommelse, omdømme, resonnering, viljekraft, reaksjoner i en nødssituasjon); etc. Se også: Kulturendringer 17. Holdninger 208. Samfunnskontroll som middel i atferdsforming 626. Logikk 811. Folkelig psykologi 828. Oppdragelsesmetoder 861. Undervisningmetoder 876.
IN OTHER LANGUAGES
Beteendemekanismer

Swedish

URI
http://kulturnav.org/ae0dfe63-6c8d-45da-8fff-78ec68b755d4
Download this concept: