skip to main content

Content language

Død > Liv og død
PREFERRED TERM
Liv og død  
TYPE
  • http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E55_Type

BROADER CONCEPT
DESCRIPTION
  • ...teorier om liv og død; forestillinger om livskraften; oppfatninger av begrepet død (f.eks. som naturlig, som unaturlig); trosforestillinger om dødsårsaker; holdninger til døden (f.eks. fortrolighet, frykt, fatalisme); etc. Se også: Dødelighetsstatistikk 165. Teorier om helse og sykdom 75. Oppf. av skjebnen, tro på animisme og myter om dødens oppr. 77. Resepter på et lang liv 886.
IN OTHER LANGUAGES
Liv och död

Swedish

URI
http://kulturnav.org/09ed10b2-87c7-4425-9b85-a0ee7ccbdbc5
Download this concept: