skip to main content

Content language

Beteende och Personlighet > Beteendemekanismer
PREFERRED TERM
Beteendemekanismer  
TYPE
  • http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E55_Type

DESCRIPTION
  • Beteendemekanismer och vanebildning (ex. betingade och obetingade stimuli, gestaltningar, svarshierarki, icke kontrollerat beteende, positiv och negativ förstärkning, generalisering, diskriminering, förväntan); Uppgifter om olika typer av problemlösningar (ex. försök och misslyckande, insikt eller intelligens, imitation); Belägg på särskilda mekanismer för ord- eller symbolinlärande; Resultat av lämplighets- och intelligenstester; Uppgifter om medvetna mentala processer (ex. minne, omdöme, resonerande, ansträngning, reaktioner vid nödsituationer);
IN OTHER LANGUAGES
Atferdsmekanismer

Norwegian

URI
http://kulturnav.org/ae0dfe63-6c8d-45da-8fff-78ec68b755d4
Download this concept: