skip to main content

Content language

PREFERRED TERM
Levestandard  
TYPE
  • http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E55_Type

DESCRIPTION
  • ...idealnorm og det virkelige nivå for kvantitet og kvalitet med hensyn til husly, bekledning, mat og andre forbruksvarer; i hvilken grad det aktuelle nivå faller under minimumskravet for normal, sunn livsførsel; resultater av statistiske undersøkelser (f.eks. husholdningsbudsjetter); kulturelle normer angående nytelse og luksus utover det biologiske minstekrav; etc. Se også: Ernæring 146. Befolkningspolitikk 168. Kosthold 262. Husvære 362. Eget hus eller leiet bolig 427. Inntekt og kjøpekraft 434. Lønninger og godtgjørelser 465. Fritidsaktiviteter 517. Forskjeller i velstand 556. Sosial lagdeling 565. Eiendomsrett til boliger 592. Beskatning 651. Fattigdom 735. Helse og velferd 74. Utdannelsesstatistikk 871.
IN OTHER LANGUAGES
Levnadsstandard

Swedish

URI
http://kulturnav.org/f1da4166-7546-4a1d-ab8a-8b9171c15873
Download this concept: