skip to main content

Content language

Språk > Lydlære
PREFERRED TERM
Lydlære  
TYPE
  • http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E55_Type

BROADER CONCEPT
DESCRIPTION
  • ...fortegnelse over fonemer (som også inkluderer segmenter som trykk og tonehøyde); fonemers artikulasjon og allofoni; fonemers fordeling; morfonemisk tilpasning; etc. Se også: Transkripsjonssystemer og ortografi 104.
IN OTHER LANGUAGES
Ljudlära

Swedish

URI
http://kulturnav.org/e0228588-674b-4cb9-961c-4c7b8c66c3e0
Download this concept: