skip to main content

Content language

PREFERRED TERM
Eiendom  
TYPE
  • http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E55_Type

DESCRIPTION
  • ...generelle opplysninger om ulike aspekter ved eiendomssystemet. Opplysninger som angår eiendomssystemet som helhet er ordnet under 421. Ordet eiendom skal holdes adskilt fra rikdom, materielle eiendeler eller noe annet spesifikt som eies. Eiendom skal forstås rent formelt som menneskers rettslige forhold i sammenheng med en bestemt sak og som bestemmende for anvendelse og besittelse av denne. I vedtatt bruk er "rettighet til" sett i sammenheng med "pliktig forhold til" (hvis A har en rettighet i forhold til B, har B en motsvarende plikt i forhold A); et privilegium, en fortrinnsrett, står i vekselforhold til "ingen rettighet" (hvis A har en særrett fremfor B, har B ingen rettighet i forhold til A); myndighet er sett sammenkoplet med tvang (hvis A har myndighet over B, er B tvunget til å avfinne seg med at hans rettslige forhold kan forandres gjennom en vilkårlig handling fra A's side). "Eiendomsrett" er en klart definert sammenstilling av rettigheter, privilegier og myndighet sett i forhold til noe eller noen. Former for eiendomsrett går tilbake på den sosiale organisasjon hos dem som innehar eiendomsretten, f.eks. et individ, et partnerforhold, en klan, en korporasjon, en stat. En "eiendomsoverdragelse" er en handling som overfører eiendomsrett til en ny eier. Et "eiendomssystem" består av alle slags eiendomsrettigheter og eiendomsoverdragelser som et samfunn anerkjenner for alle kulturelt definerte kategorier av eiendom, og systemet er ikke avhengig av hvor ofte dets enkelte elementer forkommer statistisk sett.
IN OTHER LANGUAGES
Ägande

Swedish

URI
http://kulturnav.org/cd52aaca-46d5-4a4e-9d7e-71a92021c911
Download this concept: