skip to main content

Content language

Familien > Adopsjon
PREFERRED TERM
Adopsjon  
TYPE
  • http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E55_Type

BROADER CONCEPT
DESCRIPTION
  • ...omfanget av apopsjon av barn og barnebytte; motiver og fremgangsmåte; adopterte barns status; det gjensidige forhold mellom adoptivforeldre og adoptivbarn; forhold mellom adoptivsøsken; særlige adopsjonsformer (f.eks. adopsjon av voksne, adopsjon etter døden, seremoniell adopsjon); etc. Se også: Formynderskap 429. Adopsjon av slaver 567. Kunstige slektskapsforhold 608. Adopsjon av fanger 727. Omsorg for foreldreløse 736. Fostermor 853. Barns status 858.
IN OTHER LANGUAGES
Adoption

Swedish

URI
http://kulturnav.org/bff30ff8-dea1-47d6-9c94-adf30c016670
Download this concept: