skip to main content

Content language

Samfunn > Lokalsamfunnets struktur
PREFERRED TERM
Lokalsamfunnets struktur  
TYPE
  • http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E55_Type

BROADER CONCEPT
DESCRIPTION
  • ...typer (f.eks. omvandrende flokk, landsby, nabolag med spredt bebyggelse, husklynge, kvartal eller bydel); slektskapsstruktur (f.eks. klansamfunn, endogamt eller eksogamt sokn, segmentert samfunn av forenete klandistrikter, usegmentert samfunn av homogen opprinnelse, av heterogen opprinnelse); samfunnspolitisk og økonomisk struktur og organisasjon; samfunnets lokale underavdelinger; lokalsamfunnets befolkning (f.eks. gjennomsnittstall, utbredelse); utnyttet jord innenfor området (f.eks. gjennomsnittstall, variasjoner); kjennetegn (f.eks. navn, dialekt, lokal kultur); tendens mot lokal endogami eller eksogami; samlende og splittende tendenser; naboforhold; lokal stolthet; etc. Se også: Stedsnavn 103. Befolkningssammensetning 162. Fysiske kjennetegn og tilbud i boligområder 36. Fast eiendom 423. Sosial lagdeling 56. Menneskelige relasjoner 57. Klaner 618. Byadministrasjon 63. Fraksjonsvirksomhet i politiske partier 665.
IN OTHER LANGUAGES
Byar och andra lokalsamhällen

Swedish

URI
http://kulturnav.org/9376df2e-5f57-428b-bf2a-d857b036164e
Download this concept: