skip to main content

Content language

Dokumentasjon > Arkiv, bibliotek, museum
PREFERRED TERM
Arkiv, bibliotek, museum  
TYPE
  • http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E55_Type

BROADER CONCEPT
DESCRIPTION
  • ...samlinger av og oppbevaringssteder for dokumentasjon (f.eks. biblioteker, kunstgallerier, museer); statlige arkiver (f.eks. rettsprotokoller, administrative akter); innsamling; aksesjon; registrering og katalogisering; oppbevaring og konservering; utadvendt virksomhet (f.eks. utstillinger, utlån); organisasjon og spesialpersonell; finansiering (f.eks. offentlige bevilgninger, private midler, egne fonds og inntekter); etc. MERK: Tidl. kategoribetegnelse: "Arkiver". Tittel og innhold er justert i no.outline ut fra ønsket om å ha de nært beslektede virksomheter arkiv, bibliotek og museum i samme kategori. Bibliotek og museum hadde ingen plass i den opprinnelige Outline. Hovedkategorien "Dokumentasjon" er i full overensstemmelse med målsettingen for disse institusjoner. Se også: Biblioteks- og museumsbygninger 346. Dokumenter ang. jordeiendom 423. Regnskaper 451. Samlerhobby 523. Utstillinger 543. Arkivarer 814.
IN OTHER LANGUAGES
Arkiv, bibliotek och museer

Swedish

URI
http://kulturnav.org/8faab249-a130-47c8-b413-0f9104591a27
Download this concept: