skip to main content

Content language

Naturforhold > Naturvern
PREFERRED TERM
Naturvern  
TYPE
  • http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E55_Type

BROADER CONCEPT
DESCRIPTION
  • ...vern av uberørt eller lite berørt natur, der hensikten er å bevare slik natur for menneskelige inngrep; tiltak for å opprettholde mangfoldet i naturen; nasjonalparker; landskapsvernområder. For miljøvern - begrense skadevirkningene av menneskelig aktivitet - se 318. For bruk av naturområder til friluftsformål, se 529. MERK: Ny kategori "Miljøforstøring och miljøvård" i sv.outline 1993. Innholdet begrenses i no.outline til kun å omfatte naturvern, og samtidig opprettholdes kategoriene 318 og 529. Naturvern er ikke helt det samme som miljøvern. Miljøvern forutsetter menneskelig aktivitet og hensikten er å begrense skadevirkningene, mens naturvern er vern av tilnærmet urørt natur.
IN OTHER LANGUAGES
Naturvern (no)

Swedish

URI
http://kulturnav.org/2b088c2a-6647-4b67-a651-7e12feaa9702
Download this concept: