skip to main content

Content language

PREFERRED TERM
Aksjeselskaper  
TYPE
  • http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E55_Type

DESCRIPTION
  • ...forretnings- og industriforetak av korporativ art (f.eks. aksjeselskaper, holdingselskaper, flernasjonale aksjeselskaper); opprettelse og registrering; verdipapirer (f.eks. obligasjoner, preferanseaksjer og vanlige aksjer); ledelsens sammensetning og funksjoner (f.eks. direktører, styremedlemmer, driftsledere, formenn); aksjonærers og ledelsens rettigheter, privilegier og myndighet; selskapslover; reorganisasjon og bobestyrelse; etc. Se også: Immateriell eiendom 424. Investering i aksjer 454. Arbeidsforhold 466. Monopoler og konkurranse 477. Representasjon 676. Veldedige sammenslutninger 741.
IN OTHER LANGUAGES
Bolagsformer

Swedish

URI
http://kulturnav.org/27cadcec-1cc9-4750-9635-1ceae1c7281b
Download this concept: