skip to main content

Content language

There is no term for this concept in this language.

PREFERRED TERM
Apprentice (en)  
TYPE
  • http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/E55_Type

RELATED CONCEPTS
DESCRIPTION
  • Används i olika sammanhang för elever ombord fartyg. Benämningen har bl.a. använts för elever ombord oceangående segelfartyg som betalade en avgift för att få arbeta ombord i jungmanssysslor. Förekom främst under 1930-talet.
IN OTHER LANGUAGES
Apprentice

English

URI
http://kulturnav.org/57c73dfe-4dc6-4064-9f31-a63af7b2ce72
Download this concept: