skip to main content

Content language

PREFERRED TERM
Thuộc tính  
DEFINITION
  • Đặc điểm của một thực thể. Một thuộc tính có thể là đặc tính vốn có của thực thế hay là yếu tố ngoại lai.
IN OTHER LANGUAGES
Atribut

Albanian

الحقل

Arabic

属性

Chinese

Atribut

Croatian

Atribut

Czech

Attribute

English

Attribut

French

Merkmal

German

Attributo

Italian

属性

Japanese

속성

Korean

Atribūts

Latvian

Atributo

Portuguese

Атрибут

Russian

Atribút

Slovak

Atribut

Slovenian

Atributo

Spanish

Attribut

Swedish

แอททริบิวท์

Thai

URI
http://iflastandards.info/ns/muldicat#Attribute
Download this concept: