skip to main content

Content language

... > Ciència > Ciències físiques > Física > Pneumàtica > Aerodinàmica > Vòrtexs (Hidrodinàmica)
... > Ciència > Matemàtica > Dinàmica > Dinàmica de fluids > Hidrodinàmica > Vòrtexs (Hidrodinàmica)
... >