skip to main content

Content language

... > Religió > Adoració > Ritus i cerimònies > Sagraments > Penitència > Dejuni i abstinència
Ritualisme > Ritus i cerimònies > Sagraments > Penitència > Dejuni i abstinència
... > Sofriment > Bé i mal > Pecat > Remissió dels pecats > Penitència > Dejuni i abstinència
... > Polaritat > Bé i mal > Pecat > Remissió dels pecats > Penitència > Dejuni i abstinència
Moral pràctica > Vida cristiana > Ascetisme > Dejuni i abstinència