skip to main content

Content language

... > Administració > Negocis > Riquesa > Valor (Economia) > Moneda > Crèdit > Acceptacions (Instruments de crèdit)