skip to main content

Content language

Vocabulary information


TITLE
JITA Klassifikationssystem för biblioteks- och informationsvetenskap [version 2002-11-11]
DESCRIPTION
JITA klassifikationssystem utvecklades ursprungligen ur en sammanslagning av NewsAgentTopic klassifikationssystem (upprätthållet av Mike Keen vid Aberystwyth, Storbritannien, fram till 31 mars 1998) och (nu nedlagda) Review of Information Science klassifikationssystem RIS skapat av Dagobert Soergel (University of Maryland). JITA är en akronym av författarnas förnamn: osé Manuel Barrueco Cruz, mma Subirats Coll, homas Krichel och ntonella De Robbio. Författarna tackar Michael Keen, University of Wales Aberystwyth och Andy Powell, UKOLN för att ha tillåtit användandet av NewsAgentTopic klassifikationsschema under utvecklandet av detta schema. Tilläggelsevis är författarna även tacksamma för Lorcan Dempseys (OCLC) och Sophie Rignys (Library of Congress) kommentarer.
CREATOR
Krichel, Thomas
De Robbio, Antonella
Barrueco Cruz, José Manuel
Subirats Coll, Imma
CONTRIBUTOR
Weitzel, Simone R.
Holt, İlkay
Bratková, Eva
Akbulut, Müge
Rafikova, Sofia
Delhaye, Marlène
Dupriez, Christophe
Sequeiros, Paula
Claivaz, Jean-Blaise
Anja Vikingson
Alonso-Arévalo, Julio
Ferrer, Antonia
Llueca, Ciro
Karna Wegner
Andreou, Andreas K.
Dister, Sarah
Taha, Mandy
Ostrowska, Aneta
Peset, Fernanda
Constantinescu, Nicolaie
Tsakonas, Giannis
Frantzi, Maria
Gómez, Nancy
Córdoba, Saray
DC:AVAILABLE
Sun May 27 11:31:38 CEST 2018
TYPE
URI http://aims.fao.org/aos/agrovoc/jita

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms