skip to main content

Content language

Vocabulary information


TITLE

The European multilingual thesaurus on health promotion (HPMULTI)
DESCRIPTION


The European multilingual thesaurus on health promotion is produced by the
European Commission and contains around 1200 concepts to cover the key
issues of health education, health promotion and patient education in
Europe. This version of HPMULTI in SKOS format is based on the original
HPMULTI thesaurus published on the HPMULTI website (http://www.hpmulti.net).

The macrostructure, i.e., the top levels of the HPMULTI hierarchy, is
represented using a subclass (hpm:MacroConcept) of skos:Concept. Identifiers
for macrostructural concepts follow the original numbering, with a "M"
prepended for technical reasons. In the original HPMULTI macrostructure,
macro-level categories only have English-language labels; this version
includes Finnish translations of these labels.

Identifiers of regular concepts (e.g. "T00249") are based on the numbering
used in the Metathesaurus Rex project, produced by the Finnish Medical
Society Duodecim.

Some obvious typographical errors in the original HPMULTI data have been
corrected, as well as a few cases of incorrect structure, e.g., loops and
inconsistencies in semantic relationships.

The current version is incomplete, featuring a) the complete macrostructure
with added Finnish translations b) all concepts and their preferred labels
in all HPMULTI languages, with the exception of Greek (due to problems in
character set conversion) c) non-preferred labels in Finnish only and d)
semantic relations based on the Finnish term listing, with some corrections.

The conversion of HPMULTI to SKOS has been performed within the FinnONTO
project.Terveyden edistämisen sanasto (TESA, HPMULTI) on Euroopan komission tuottama
monikielinen tesaurus. Se sisältää noin 1200 käsitettä jotka kattavat
keskeiset eurooppalaiseen terveyskasvatukseen, terveyden edistämiseen ja
potilaskoulutukseen liittyvät aiheet. Tämä SKOS-muotoinen versio tesauruksesta
perustuu alkuperäiseen sanastoon, joka on julkaistu tesauruksen verkkosivustolla
(http://www.hpmulti.net).

Tesauruksen makrostruktuuri eli ylimmät hierarkiatasot on esitetty
skos:Concept-luokan alaluokan hpm:MacroConcept avulla.
Makrostruktuurikäsitteiden tunnukset noudattavat alkuperäistä numerointia,
jonka eteen on teknisistä syistä lisätty kirjain "M". Alkuperäisessä
tesauruksessa makrostruktuurikäsitteiden termit on annettu vain englanniksi;
tähän versioon on lisätty niiden suomenkieliset käännökset.

Tavallisten käsitteiden tunnukset (esim. "T00249") perustuvat Lääkäriseura
Duodecimin Metatesaurus Rex -projektin käyttämiin tunnuksiin.

Joitakin ilmeisiä kirjoitusvirheitä alkuperäisessä tesauruksessa on korjattu.
Myös tesauruksen hierarkiaan ja semanttisiin suhteisiin on joissakin tapauksissa
(silmukat ja ristiriitaisuudet) tehty pieniä korjauksia.

Tämä versio on puutteellinen, ja sisältää a) koko makrostruktuurin lisättynä
suomenkielisillä termeillä b) kaikki käsitteet ja niiden ensisijaiset termit
kaikilla HPMULTI:n sisältämillä kielillä kreikkaa lukuun ottamatta (johtuen
merkistöongelmista) c) suomenkieliset toissijaiset termit ja d) semanttiset
suhteet perustuen suomenkieliseen termiluetteloon muutamin korjauksin.

Tämä SKOS-muotoinen versio HPMULTI:sta on tehty osana FinnONTO-hanketta.

CREATOR
CONTRIBUTOR
SOURCE
DATE
2007-01-24
TYPE
URI http://www.yso.fi/onto/hpmulti/conceptscheme

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms