skip to main content

Content language

PREFERRED TERM
GeospatialGeospatiala  
DEFINITION
  • Geospatiala data är alla sorters data med spatiella koordinater som tillåter dem att mappas på jordens yta. De kan representera fysiska föremål, diskreta områden eller kontinuerliga ytor. Diskreta geospatiala data representeras vanligtvis med vektordata som består av punkter, linjer och polygoner, medan kontinuerliga geospatiala data vanligen representeras med rasterdata som består av ett rutnät där varje ruta har sitt eget värde. Ett stort antal program inom ett brett spektrum av områden producerar geospatiala data, t.ex. GIS, fjärranalysutrustning, GPS-enheter, arkeologiska totalstationer, manuell kartritning och CAD (computer-aided design), i ett flertal format, inklusive bilder, vektorfiler, text och tabelldata. Vektorbaserade geospatiala data inkluderar tabeller över arkeologiska utgrävningar tillsammans med deras koordinater, text-baserade filer (t.ex. XML) med koordinater och topologi för historiska vägnät, och röstsiffror för politiska partier inom olika administrative områden. Rasterbaserade geospatiala data inkluderar satellitbilder, flygfoton, skannade kartor och digitala kartor över höjdskillnader, vegetation, användning av landområden, havsytans temperatur, luftföroreningar, jordtyper, m.m.
IN OTHER LANGUAGES
Geospatial

English

Paikkatieto

Finnish

Geodaten

German

Geospatiale

Norwegian

Geoprostorski

Slovenian

URI
http://www.ddialliance.org/Specification/DDI-CV/GeneralDataFormat#Geospatial/2.0
Download this concept: