skip to main content

Content language

PREFERRED TERM
GeospatialPaikkatieto  
DEFINITION
  • Paikkatieto on mitä tahansa dataa, joka sisältää sijannin maapallolla määrittäviä koordinaatteja. Paikkatieto voi esittää diskreettejä tai jatkuvia kohteita tai fyysisiä objekteja. Se esitetään joko pisteistä, viivoista ja alueista muodostuvassa vektorimuodossa tai säännöllisistä ja tasasuuruisista ruuduista muodostuvassa rasterimuodossa. Paikkatietoa sen eri muodoissa (mm. kuvina, vektoreina, tekstinä, taulukkodatana) tuotetaan esimerkiksi paikkatietojärjestelmissä (GIS), kaukokartoitusvälineillä, GPS-laitteilla, takymetreillä tai manuaalisella kartoituksella. Paikkatietoa voidaan karttojen lisäksi käyttää myös moniin muihin tarkoituksiin, esimerkiksi yhteiskunnan ja ympäristön tutkimiseen. Kaikkea paikkatietoa voidaan esittää joko vektori- tai rasterimuotoisena, mutta vektorimuotoon laitetaan usein mittauksiin ja tilastoihin perustuvia paikkatiedoja kuten esimerkiksi arkeologisten kaivausten nimet ja koordinaatit listattuina taulukkomuotoon ja poliittisten puolueiden ääniosuudet alueittain esitettynä. Lähes aina rasterimuodossa esitettyä paikkatietoa ovat esimerkiksi satelliitti- ja ilmakuvat, skannatut kartat sekä digitaaliset korkeus-, kasvillisuus-, maankäyttö-, ilmansaaste- ja maaperäkartat jne.
IN OTHER LANGUAGES
Geospatial

English

Geodaten

German

Geospatiale

Norwegian

Geoprostorski

Slovenian

Geospatiala

Swedish

URI
http://www.ddialliance.org/Specification/DDI-CV/GeneralDataFormat#Geospatial/2.0
Download this concept: