skip to main content

Content language

Vocabulary information


TITLE
Typ av dataformat
VERSION
1.0
TYPE
DEFINITION
Beskriver fysiskt/-a format för de data som dokumenteras i en studieenhets logiska produkt/-er.
SKOS:NOTATION
GeneralDataFormat
URI http://www.ddialliance.org/Specification/DDI-CV/GeneralDataFormat/en/2.0

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms