skip to main content
PREFERRED TERM
ASHTON Joan  
IDENTIFIER
  • ASHTON
IN OTHER LANGUAGES
ASHTON Joan

Bulgarian

ASHTON Joan

Czech

ASHTON Joan

Danish

ASHTON Joan

Dutch

ASHTON Joan

English

ASHTON Joan

Estonian

ASHTON Joan

Finnish

ASHTON Joan

French

ASHTON Joan

German

ASHTON Joan

Hungarian

ASHTON Joan

Irish

ASHTON Joan

Italian

ASHTON Joan

Latvian

ASHTON Joan

Lithuanian

ASHTON Joan

Maltese

ASHTON Joan

Polish

ASHTON Joan

Portuguese

ASHTON Joan

Romanian

ASHTON Joan

Slovak

ASHTON Joan

Slovenian

ASHTON Joan

Spanish

ASHTON Joan

Swedish

URI
http://publications.europa.eu/resource/authority/fd_014/ASHTON
Download this concept: