skip to main content
PREFERRED TERM
APOSTOLAKOS GRIGORIOS  
IDENTIFIER
  • APOSTOLAKOS*GRI
IN OTHER LANGUAGES
APOSTOLAKOS GRIGORIOS

Bulgarian

APOSTOLAKOS GRIGORIOS

Czech

APOSTOLAKOS GRIGORIOS

Danish

APOSTOLAKOS GRIGORIOS

Dutch

APOSTOLAKOS GRIGORIOS

English

APOSTOLAKOS GRIGORIOS

Estonian

APOSTOLAKOS GRIGORIOS

Finnish

APOSTOLAKOS GRIGORIOS

French

APOSTOLAKOS GRIGORIOS

German

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Greek

APOSTOLAKOS GRIGORIOS

Irish

APOSTOLAKOS GRIGORIOS

Italian

APOSTOLAKOS GRIGORIOS

Latvian

APOSTOLAKOS GRIGORIOS

Lithuanian

APOSTOLAKOS GRIGORIOS

Maltese

APOSTOLAKOS GRIGORIOS

Polish

APOSTOLAKOS GRIGORIOS

Portuguese

APOSTOLAKOS GRIGORIOS

Romanian

APOSTOLAKOS GRIGORIOS

Slovak

APOSTOLAKOS GRIGORIOS

Slovenian

APOSTOLAKOS GRIGORIOS

Spanish

APOSTOLAKOS GRIGORIOS

Swedish

URI
http://publications.europa.eu/resource/authority/fd_014/APOSTOLAKOS%2AGRI
Download this concept: