skip to main content
PREFERRED TERM
262
Bibliothecarissen, archivarissen en conservatoren  
IN OTHER LANGUAGES
Библиотекари, архивисти и уредници

Bulgarian

Knjižničari/knjižničarke, arhivisti/arhivistice i stručno muzejsko osoblje

Croatian

Specialisté v knihovnách, archivech a v příbuzných oborech

Czech

Bibliotekar-, arkivar- og museumsinspektørarbejde

Danish

Librarians, archivists and curators

English

Raamatukoguhoidjad, arhivaarid ja kuraatorid

Estonian

Kirjaston- ja arkistonhoitajat sekä museoalan erityisasiantuntijat

Finnish

Archivistes, bibliothécaires, documentalistes et assimilés

French

Archiv-, Bibliotheks- und Museumswissenschaftler

German

Βιβλιοθηκονόμοι, αρχειοφύλακες και έφοροι αρχαιοτήτων, μουσείων και αιθουσών έργων τέχνης

Greek

Könyvtárosok, levél- és irattárosok, muzeológusok

Hungarian

Bibliotecari, archivisti e curatori di musei

Italian

Bibliotekāri, arhīvisti un tiem radniecīgo profesiju vecākie speciālisti

Latvian

Bibliotekininkai, archyvų ir muziejų specialistai

Lithuanian

Librara, arkivisti u kuraturi

Maltese

Bibliotekarer

Norwegian

Bibliotekoznawcy, archiwiści i muzealnicy

Polish

Bibliotecários, arquivistas e curadores de museus

Portuguese

Bibliotecari, arhiviști și documentariști

Romanian

Knihovníci, archivári a kurátori

Slovak

Bibliotekarji/bibliotekarke, arhivarji/arhivarke in konservatorji/konservatorke

Slovenian

Archivistas, bibliotecarios, curadores y afines

Spanish

Bibliotekarier, arkivarier och museitjänstemän

Swedish

URI
http://data.europa.eu/esco/isco/C262
Download this concept: