skip to main content
PREFERRED TERM
Adozzjoni mill-Kummissjoni tal-ewwel qari tal-pożizzjoni tal-Kunsill  
IDENTIFIER
  • ADP_POSR1CONSIL_byCOM
IN OTHER LANGUAGES
Приемане от Комисията на позицията на Съвета на първо четене

Bulgarian

Komisija prihvaća stajalište Vijeća nakon 1. čitanja

Croatian

Adoption by Commission of Council’s position 1st reading

English

Adoption by Commission of Council’s position 1st rdg
Adoption par la Commission de la position du Conseil en première lecture

French

Adoption par la Commission de la position du Conseil en 1re lecture
Annahme des in 1. Lesung festgelegten Standpunkts des Rates durch die Kommission

German

A Tanács 1. olvasatban elfogadott álláspontjának Bizottság általi elfogadása

Hungarian

Glacadh ag an gCoimisiún de sheasamh na Comhairle sa chéad léamh

Irish

Komisija 1. lasījumā pieņēmusi Padomes nostāju

Latvian

Przyjęcie przez Komisję stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

Polish

URI
http://publications.europa.eu/resource/authority/event/ADP_POSR1CONSIL_byCOM
Download this concept: