skip to main content

Content language

PREFERRED TERM
HousingUnitBostadsenhet  
DEFINITION
  • En bostadsenhet är ett hus, en lägenhet, en husvagn, eller ett eller flera rum som bebos (eller, om den är tom, är avsett att bebos) som avskild inkvartering. Med avskild inkvartering menas att de som är inkvarterade där bor och äter avskiljt från andra personer i byggnaden och kan komma in direkt utifrån eller via en gemensam entré (U.S. Census).
IN OTHER LANGUAGES
Boligenhed

Danish

Housing Unit

English

Asuntokunta

Finnish

Wohneinheit

German

Bruksenhet

Norwegian

URI
http://www.ddialliance.org/Specification/DDI-CV/AnalysisUnit#HousingUnit/1.0
Download this concept: