skip to main content

Content language

PREFERRED TERM
HouseholdHushåll  
DEFINITION
  • En person eller grupp som har gemensam bostadsenhet och levnadsförhållanden. Dessa delade levnadsförhållanden kan inkludera att viss eller all inkomst och egendom är gemensam, och att vissa sorters varor och tjänster konsumeras gemensamt, företrädelsevis bostad och mat (Eurostat).
IN OTHER LANGUAGES
Husstand

Danish

Household

English

Kotitalous

Finnish

Haushalt

German

Husholdning

Norwegian

URI
http://www.ddialliance.org/Specification/DDI-CV/AnalysisUnit#Household/1.0
Download this concept: