skip to main content

Content language

PREFERRED TERM
EventOrProcessHändelse/process  
DEFINITION
  • Någon typ av företeelse, tilldragelse eller aktivitet. Händelser är vanligtvis enstaka företeelser med begränsad eller kort varaktighet. Exempel: brott, upplopp, möten, val, idrottstävlingar, terroristangrepp, naturkatastrofer som översvämningar o.dyl. Processer utspelar sig vanligtvis över tid och kan omfatta flera 'händelser' eller gradvisa förändringar som slutligen resulterar i, eller kan tänkas resultera i, en visst utgång. Exempel: rättegångar, brottsutredningar, politiska kampanjer, medicinska behandlingar, utbildning, en idrottsutövares träning, m.m.
IN OTHER LANGUAGES
Event/Proces

Danish

Event/Process

English

Tapahtuma/prosessi/toiminta

Finnish

Ereignis/ Prozess

German

Hendelse/prosess

Norwegian

URI
http://www.ddialliance.org/Specification/DDI-CV/AnalysisUnit#EventOrProcess/1.0
Download this concept: