skip to main content

Content language

... > objects > abstract objects > societal objects > statutes > laws (statutes) > Act on Security Measures on certain Ships and in Ports serving them and on monitoring the Security Measures
PREFERRED TERM
Act on Security Measures on certain Ships and in Ports serving them and on monitoring the Security Measures  
TYPE
  • http://www.yso.fi/onto/yso-meta/Individual

BROADER CONCEPT
IN OTHER LANGUAGES
laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta

Finnish

lag om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet

Swedish

URI
http://www.yso.fi/onto/yso/p23056
Download this concept: