skip to main content
trestný čin > hospodársky trestný čin > zneužívanie trhu
PREFERRED TERM
c_b499ede2

Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:43:52+00:00

Version: 4.6

zneužívanie trhu  
DEFINITION
 • Obchodovanie s využitím dôverných informácií, ich neoprávnené zverejnenie alebo manipulácia s trhom. Zdroj: EUR-Lex, smernica o zneužívaní trhu (32014L0057).
ENTRY TERMS
 • Last modified: 2017-02-08

  Created: 2017-02-08T14:44:21+00:00

  Version: 4.6

  manipulácia s finančným trhom
 • Last modified: 2017-02-08

  Created: 2017-02-08T14:44:07+00:00

  Version: 4.6

  nariadenie o zneužívaní trhu
 • Last modified: 2017-02-08

  Created: 2017-02-08T14:44:00+00:00

  Version: 4.6

  smernica o zneužívaní trhu
 • Last modified: 2017-02-08

  Created: 2017-02-08T14:44:15+00:00

  Version: 4.6

  zneužitie trhu
VERSION
 • 4.6
IN OTHER LANGUAGES

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:52:32+00:00

Version: 4.6

Translation expected

Albanian

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T13:55:04+00:00

Version: 4.6

пазарна злоупотреба

Bulgarian

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T13:55:43+00:00

Version: 4.6

МФП

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T13:55:11+00:00

Version: 4.6

Директива за пазарната злоупотреба

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T13:55:38+00:00

Version: 4.6

манипулиране на финансовия пазар

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T13:55:24+00:00

Version: 4.6

Регламент за пазарната злоупотреба

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T13:55:29+00:00

Version: 4.6

злоупотреба на пазара

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T13:55:18+00:00

Version: 4.6

ДПЗ

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T13:52:53+00:00

Version: 4.6

zlouporaba tržišta

Croatian

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T13:53:17+00:00

Version: 4.6

manipuliranje financijskim tržištem

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T13:53:12+00:00

Version: 4.6

tržišna zlouporaba

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T13:53:05+00:00

Version: 4.6

Uredba o zlouporabi tržišta

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T13:52:59+00:00

Version: 4.6

Direktiva o zlouporabi tržišta

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T13:58:43+00:00

Version: 4.6

zneužívání trhu

Czech

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T13:59:04+00:00

Version: 4.6

zneužití trhu

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T13:58:59+00:00

Version: 4.6

nařízení o zneužívání trhu

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T13:59:43+00:00

Version: 4.6

manipulace s finančním trhem

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T13:58:52+00:00

Version: 4.6

směrnice o zneužívání trhu

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:00:53+00:00

Version: 4.6

markedsmisbrug

Danish

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:01:10+00:00

Version: 4.6

misbrug af markedet

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:01:01+00:00

Version: 4.6

markedsmisbrugsdirektiv

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:01:05+00:00

Version: 4.6

markedsmisbrugsforordning

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:01:16+00:00

Version: 4.6

kursmanipulation på finansmarkederne

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:36:49+00:00

Version: 4.6

marktmisbruik

Dutch

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:36:58+00:00

Version: 4.6

richtlijn marktmisbruik

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:37:04+00:00

Version: 4.6

marktmisbruikverordening

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:37:10+00:00

Version: 4.6

misbruik van de markt

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:37:18+00:00

Version: 4.6

financiële marktmanipulatie

Last modified: 2017-02-08

Created: 2016-07-14

Version: 4.6

market abuse

English

Last modified: 2017-02-08

Created: 2016-07-28

Version: 4.6

abuse of market

Last modified: 2017-02-08

Created: 2016-07-14

Version: 4.6

market abuse directive

Last modified: 2017-02-08

Created: 2016-07-28

Version: 4.6

financial market manipulation

Last modified: 2017-02-08

Created: 2016-07-28

Version: 4.6

MAR

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:43:03+00:00

Version: 4.6

MAD

Last modified: 2017-02-08

Created: 2016-07-28

Version: 4.6

market abuse regulation

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:14:11+00:00

Version: 4.6

turu kuritarvitamine

Estonian

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:14:35+00:00

Version: 4.6

turuga manipuleerimine

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:14:28+00:00

Version: 4.6

turu kuritarvitamist käsitlev määrus

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:14:21+00:00

Version: 4.6

turu kuritarvitamist käsitlev direktiiv

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:15:40+00:00

Version: 4.6

markkinoiden väärinkäyttö

Finnish

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:16:12+00:00

Version: 4.6

finanssimarkkinoiden manipulointi

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:16:07+00:00

Version: 4.6

rahoitusmarkkinoiden manipulointi

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:15:54+00:00

Version: 4.6

markkinoiden väärinkäyttöasetus

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:16:02+00:00

Version: 4.6

markkinoiden manipulointi

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:15:47+00:00

Version: 4.6

markkinoiden väärinkäyttödirektiivi

Last modified: 2017-02-08

Created: 2016-07-29

Version: 4.6

abus de marché

French

Last modified: 2017-02-08

Created: 2016-07-29

Version: 4.6

règlement relatif aux abus de marché

Last modified: 2017-02-08

Created: 2016-07-29

Version: 4.6

directive sur les abus de marché

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:40:34+00:00

Version: 4.6

DAM

Last modified: 2017-02-08

Created: 2016-07-29

Version: 4.6

manipulation des cours

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:02:22+00:00

Version: 4.6

Marktmissbrauch

German

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:02:31+00:00

Version: 4.6

Marktmissbrauchsrichtlinie

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:03:02+00:00

Version: 4.6

Finanzmarktmanipulation

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:02:44+00:00

Version: 4.6

Marktmissbrauchsverordnung

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:05:50+00:00

Version: 4.6

κατάχρηση της αγοράς

Greek

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:06:18+00:00

Version: 4.6

χειραγώγηση της χρηματοπιστωτικής αγοράς

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:06:06+00:00

Version: 4.6

κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:06:13+00:00

Version: 4.6

κατάχρηση αγοράς

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:05:57+00:00

Version: 4.6

οδηγία σχετικά με την κατάχρηση της αγοράς

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:26:41+00:00

Version: 4.6

piaci visszaélés

Hungarian

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:26:49+00:00

Version: 4.6

a piaci visszaélésekről szóló irányelv

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:27:09+00:00

Version: 4.6

piacbefolyásolás

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:27:00+00:00

Version: 4.6

a piaci visszaélésekről szóló rendelet

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:27:18+00:00

Version: 4.6

pénzpiaci manipuláció

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:48:48+00:00

Version: 4.6

drochúsáid mhargaidh

Irish

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:51:06+00:00

Version: 4.6

Rialachán maidir le déileáil chos istigh agus cúbláil margaidh

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:48:29+00:00

Version: 4.6

an Treoir maidir le Drochúsáid Mhargaidh

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:31:10+00:00

Version: 4.6

abuso di mercato

Italian

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:30:09+00:00

Version: 4.6

direttiva abusi di mercato

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:31:37+00:00

Version: 4.6

manipolazione del mercato finanziario

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:31:25+00:00

Version: 4.6

regolamento sugli abusi di mercato

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:34:08+00:00

Version: 4.6

tirgus ļaunprātīga izmantošana

Latvian

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:34:33+00:00

Version: 4.6

finanšu tirgus manipulācija

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:34:40+00:00

Version: 4.6

tirgus ļaunprātīgas izmantošanas novēršanas regulējums

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:34:28+00:00

Version: 4.6

tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regulējums

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:34:15+00:00

Version: 4.6

Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas direktīva

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:34:22+00:00

Version: 4.6

Direktīva par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:33:11+00:00

Version: 4.6

piktnaudžiavimas rinka

Lithuanian

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:33:18+00:00

Version: 4.6

Piktnaudžiavimo rinka direktyva

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:52:32+00:00

Version: 4.6

Translation expected

Macedonian

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:35:27+00:00

Version: 4.6

abbuż tas-suq

Maltese

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:35:37+00:00

Version: 4.6

Direttiva dwar l-abbuż tas-suq

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:35:57+00:00

Version: 4.6

manipulazzjoni tas-swieq finanzjarji

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:35:42+00:00

Version: 4.6

Regolament dwar l-abbuż tas-suq

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:35:47+00:00

Version: 4.6

abbuż mis-suq

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:38:28+00:00

Version: 4.6

nadużycie na rynku

Polish

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:38:35+00:00

Version: 4.6

dyrektywa w sprawie nadużyć na rynku

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:38:41+00:00

Version: 4.6

rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:38:56+00:00

Version: 4.6

manipulacja na rynku finansowym

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:07:14+00:00

Version: 4.6

abuso de mercado

Portuguese

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:40:52+00:00

Version: 4.6

manipulação do mercado financeiro

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:40:34+00:00

Version: 4.6

DAM

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:40:40+00:00

Version: 4.6

regulamentação sobre o abuso de mercado

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:40:26+00:00

Version: 4.6

Diretiva Abuso de Mercado

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:42:05+00:00

Version: 4.6

abuz pe piață

Romanian

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:42:20+00:00

Version: 4.6

directivă privind abuzul de piață

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:42:30+00:00

Version: 4.6

regulament privind abuzul de piață

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:42:52+00:00

Version: 4.6

MPF

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:42:44+00:00

Version: 4.6

manipulare a pieței financiare

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:43:03+00:00

Version: 4.6

MAD

Last modified: 2017-03-20

Created: 2017-02-08T14:49:43+00:00

Version: 4.6

злоупотребa на тржишту

Serbian

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:45:20+00:00

Version: 4.6

zloraba trga

Slovenian

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:45:49+00:00

Version: 4.6

tržna manipulacija

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:45:35+00:00

Version: 4.6

uredba o zlorabi trga

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:45:29+00:00

Version: 4.6

direktiva o zlorabi trga

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:07:14+00:00

Version: 4.6

abuso de mercado

Spanish

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:07:32+00:00

Version: 4.6

Reglamento sobre abuso de mercado

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:07:23+00:00

Version: 4.6

Directiva sobre abuso de mercado

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:07:46+00:00

Version: 4.6

manipulación del mercado financiero

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:46:51+00:00

Version: 4.6

marknadsmissbruk

Swedish

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:47:21+00:00

Version: 4.6

otillbörlig marknadspåverkan

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:47:13+00:00

Version: 4.6

marknadsmissbruksförordningen

Last modified: 2017-02-08

Created: 2017-02-08T14:47:07+00:00

Version: 4.6

marknadsmissbruksdirektivet
URI
http://eurovoc.europa.eu/c_b499ede2
Download this concept:
RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 14.07.16, last modified 12.06.17