skip to main content
финансов пазар > финансов риск
PREFERRED TERM
c_dcf3f7c0

Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:23:55+00:00

Version: 4.6

финансов риск  
DEFINITION
 • Рискът дадена организация да не може да изпълнява паричните си задължения, по-конкретно плащанията по дългове.
ENTRY TERMS
 • Last modified: 2017-02-21

  Created: 2017-02-21T10:02:27+00:00

  Version: 4.6

  валутен риск
 • Last modified: 2017-02-21

  Created: 2017-02-21T09:24:08+00:00

  Version: 4.6

  валутнокурсов риск
 • Last modified: 2017-02-21

  Created: 2017-02-21T09:24:23+00:00

  Version: 4.6

  кредитен риск
 • Last modified: 2017-02-21

  Created: 2017-02-21T09:24:28+00:00

  Version: 4.6

  ликвиден риск
 • Last modified: 2017-02-21

  Created: 2017-02-21T09:24:18+00:00

  Version: 4.6

  лихвен риск
 • Last modified: 2017-02-21

  Created: 2017-02-21T09:24:32+00:00

  Version: 4.6

  макропруденциален риск
 • Last modified: 2017-02-21

  Created: 2017-02-21T09:24:37+00:00

  Version: 4.6

  пазарен риск
 • Last modified: 2017-02-21

  Created: 2017-02-21T09:24:42+00:00

  Version: 4.6

  риск от кредитно неизпълнение
 • Last modified: 2017-02-21

  Created: 2017-02-21T09:24:03+00:00

  Version: 4.6

  риск от кредитно неизпълнение от държавата
 • Last modified: 2017-02-21

  Created: 2017-02-21T09:24:13+00:00

  Version: 4.6

  системен риск
VERSION
 • 4.6
IN OTHER LANGUAGES

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T11:08:51+00:00

Version: 4.6

Translation expected

Albanian

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:14:47+00:00

Version: 4.6

financijski rizik

Croatian

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:15:41+00:00

Version: 4.6

makrobonitetni rizik

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:15:27+00:00

Version: 4.6

kreditni rizik

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:14:54+00:00

Version: 4.6

rizik države

Last modified: 2017-03-10

Created: 2017-02-21T10:15:56+00:00

Version: 4.6

rizik neplaćanja

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:15:21+00:00

Version: 4.6

kamatni rizik

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:15:14+00:00

Version: 4.6

tržišni rizik

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:15:34+00:00

Version: 4.6

rizik likvidnosti

Last modified: 2017-03-10

Created: 2017-02-21T10:15:07+00:00

Version: 4.6

sustavni rizik

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:15:00+00:00

Version: 4.6

rizik deviznog tečaja

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:37:22+00:00

Version: 4.6

finanční riziko

Czech

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:38:13+00:00

Version: 4.6

riziko selhání

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:38:02+00:00

Version: 4.6

makroobezřetnostní riziko

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:37:49+00:00

Version: 4.6

úrokové riziko

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:37:53+00:00

Version: 4.6

úvěrové riziko

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:37:30+00:00

Version: 4.6

riziko vlády

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:37:34+00:00

Version: 4.6

měnové riziko

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:38:07+00:00

Version: 4.6

tržní riziko

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:37:44+00:00

Version: 4.6

systematické riziko

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:56:02+00:00

Version: 4.6

systémové riziko

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:56:48+00:00

Version: 4.6

riziko likvidity

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:38:44+00:00

Version: 4.6

finansiel risiko

Danish

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:39:14+00:00

Version: 4.6

kreditrisiko

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:39:21+00:00

Version: 4.6

makroprudentiel risiko

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:38:52+00:00

Version: 4.6

suveræn risiko

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:39:25+00:00

Version: 4.6

markedsrisiko

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:39:05+00:00

Version: 4.6

systematisk risiko

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:38:56+00:00

Version: 4.6

valutakursrisiko

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:39:29+00:00

Version: 4.6

misligholdelsesrisiko

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:39:00+00:00

Version: 4.6

systemisk risiko

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:39:10+00:00

Version: 4.6

renterisiko

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:39:17+00:00

Version: 4.6

likviditetsrisiko

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:40:48+00:00

Version: 4.6

financieel risico

Dutch

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:42:12+00:00

Version: 4.6

risico van wanbetaling

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:41:07+00:00

Version: 4.6

valutarisico

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:41:23+00:00

Version: 4.6

solvabiliteitsrisico

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:40:59+00:00

Version: 4.6

landenrisico

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:41:40+00:00

Version: 4.6

kredietrisico

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:41:48+00:00

Version: 4.6

liquiditeitsrisico

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:41:15+00:00

Version: 4.6

systeemrisico

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:42:04+00:00

Version: 4.6

marktrisico

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:41:56+00:00

Version: 4.6

macroprudentieel risico

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:41:31+00:00

Version: 4.6

renterisico

Last modified: 2017-01-27

Created: 2017-01-24T10:06:57+00:00

Version: 4.6

financial risk

English

Last modified: 2017-01-27

Created: 2017-01-24T10:07:35+00:00

Version: 4.6

foreign exchange rate risk

Last modified: 2017-01-27

Created: 2017-01-24T10:07:50+00:00

Version: 4.6

interest rate risk

Last modified: 2017-01-27

Created: 2017-01-24T10:08:11+00:00

Version: 4.6

macroprudential risk

Last modified: 2017-01-27

Created: 2017-01-24T10:07:59+00:00

Version: 4.6

credit risk

Last modified: 2017-01-27

Created: 2017-01-24T10:08:22+00:00

Version: 4.6

default risk

Last modified: 2017-01-27

Created: 2017-01-24T10:07:26+00:00

Version: 4.6

sovereign risk

Last modified: 2017-01-27

Created: 2017-01-24T10:08:06+00:00

Version: 4.6

liquidity risk

Last modified: 2017-01-27

Created: 2017-01-24T10:08:17+00:00

Version: 4.6

market risk

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:02:04+00:00

Version: 4.6

exchange risk

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:10:55+00:00

Version: 4.6

loan risk

Last modified: 2017-01-27

Created: 2017-01-24T10:07:45+00:00

Version: 4.6

systematic risk

Last modified: 2017-01-27

Created: 2017-01-24T10:07:40+00:00

Version: 4.6

systemic risk

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:59:41+00:00

Version: 4.6

finantsrisk

Estonian

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:05:45+00:00

Version: 4.6

likviidsusrisk

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:07:18+00:00

Version: 4.6

kohustuste täitmata jätmise risk

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:07:09+00:00

Version: 4.6

makseviivituse risk

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:08:25+00:00

Version: 4.6

süsteemne risk

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:03:02+00:00

Version: 4.6

valuutarisk

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:07:01+00:00

Version: 4.6

krediidirisk

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:04:41+00:00

Version: 4.6

tururisk

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:09:30+00:00

Version: 4.6

intressirisk

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:09:40+00:00

Version: 4.6

intressipositsiooni risk

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:12:40+00:00

Version: 4.6

rahoitusriski

Finnish

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:13:59+00:00

Version: 4.6

maksukyvyttömyysriski

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:13:41+00:00

Version: 4.6

makrovakausriski

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:13:26+00:00

Version: 4.6

luottoriski

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:14:06+00:00

Version: 4.6

likviditeettiriski

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:12:49+00:00

Version: 4.6

valtion luottoriski

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:13:32+00:00

Version: 4.6

maksuvalmiusriski

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:13:53+00:00

Version: 4.6

markkinariski

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:13:12+00:00

Version: 4.6

systeemiriski

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:13:48+00:00

Version: 4.6

makrotason vakautta koskeva riski

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:12:56+00:00

Version: 4.6

valuuttakurssiriski

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:13:02+00:00

Version: 4.6

järjestelmäriski

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:13:19+00:00

Version: 4.6

korkoriski

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:02:00+00:00

Version: 4.6

risque financier

French

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:21:17+00:00

Version: 4.6

risque de défaillance

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:02:39+00:00

Version: 4.6

risque de liquidité

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:02:43+00:00

Version: 4.6

risque macroprudentiel

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:02:11+00:00

Version: 4.6

risque de change

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:02:21+00:00

Version: 4.6

risque systémique

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:02:49+00:00

Version: 4.6

risque de marché

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:02:30+00:00

Version: 4.6

risque de taux d'intérêt

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:02:26+00:00

Version: 4.6

risque systématique

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:02:34+00:00

Version: 4.6

risque de crédit

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:02:06+00:00

Version: 4.6

risque souverain

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:40:06+00:00

Version: 4.6

finanzielles Risiko

German

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:40:42+00:00

Version: 4.6

systemimmanentes Risiko

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:40:32+00:00

Version: 4.6

Kreditrisiko

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:40:51+00:00

Version: 4.6

Ausfallrisiko

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:40:19+00:00

Version: 4.6

Systemrisiko

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:40:47+00:00

Version: 4.6

Marktrisiko

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:40:23+00:00

Version: 4.6

Kreditausfallrisiko

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:40:11+00:00

Version: 4.6

Hoheitsrisiko

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:40:27+00:00

Version: 4.6

Zinsrisiko

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:40:15+00:00

Version: 4.6

Wechselkursrisiko

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:40:37+00:00

Version: 4.6

Liquiditätsrisiko

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:03:46+00:00

Version: 4.6

Währungsrisiko

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:45:29+00:00

Version: 4.6

χρηματοοικονομικός κίνδυνος

Greek

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:46:54+00:00

Version: 4.6

κίνδυνος ρευστότητας

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:46:46+00:00

Version: 4.6

πιστωτικός κίνδυνος

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:47:12+00:00

Version: 4.6

κίνδυνος αγοράς

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:47:20+00:00

Version: 4.6

κίνδυνος αθέτησης

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:47:04+00:00

Version: 4.6

μακροπροληπτικός κίνδυνος

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:45:50+00:00

Version: 4.6

συναλλαγματικός κίνδυνος

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:45:58+00:00

Version: 4.6

συστημικός κίνδυνος

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:46:07+00:00

Version: 4.6

συστηματικός κίνδυνος

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:46:17+00:00

Version: 4.6

κίνδυνος επιτοκίου

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:45:39+00:00

Version: 4.6

κίνδυνος χρέους χώρας

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:26:04+00:00

Version: 4.6

pénzügyi kockázat

Hungarian

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:28:23+00:00

Version: 4.6

devizakockázat

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:26:21+00:00

Version: 4.6

devizaárfolyam-kockázat

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:26:27+00:00

Version: 4.6

rendszerszintű kockázat

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:26:47+00:00

Version: 4.6

hitelkockázat

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:27:19+00:00

Version: 4.6

piaci kockázat

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:26:13+00:00

Version: 4.6

szuverén kockázat

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:28:07+00:00

Version: 4.6

kamatlábkockázat

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:27:10+00:00

Version: 4.6

makroprudenciális kockázat

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:26:41+00:00

Version: 4.6

kamatkockázat

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:27:54+00:00

Version: 4.6

nemteljesítési kockázat

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:26:34+00:00

Version: 4.6

rendszerkockázat

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:28:14+00:00

Version: 4.6

állampapírok kockázata

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:28:01+00:00

Version: 4.6

hitelezési kockázat

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:26:54+00:00

Version: 4.6

likviditási kockázat

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:00:53+00:00

Version: 4.6

riosca airgeadais

Irish

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:08:31+00:00

Version: 4.6

riosca sistéamach

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:05:59+00:00

Version: 4.6

riosca neamhleachtachta

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:07:36+00:00

Version: 4.6

riosca mainneachtana

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:06:10+00:00

Version: 4.6

riosca leachtachta

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:05:00+00:00

Version: 4.6

riosca margaidh

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:01:06+00:00

Version: 4.6

riosca flaithiúnais

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:04:51+00:00

Version: 4.6

riosca córasach

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:09:46+00:00

Version: 4.6

riosca an ráta úis

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:07:47+00:00

Version: 4.6

riosca creidmheasa

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:29:10+00:00

Version: 4.6

rischio finanziario

Italian

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:29:19+00:00

Version: 4.6

rischio sovrano

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:29:26+00:00

Version: 4.6

rischio di cambio

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:29:57+00:00

Version: 4.6

rischio di liquidità

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:30:05+00:00

Version: 4.6

rischio macroprudenziale

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:29:49+00:00

Version: 4.6

rischio di credito

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:30:14+00:00

Version: 4.6

rischio di mercato

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:30:22+00:00

Version: 4.6

rischio di inadempienza

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:29:41+00:00

Version: 4.6

rischio di tasso di interesse

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:29:33+00:00

Version: 4.6

rischio sistemico

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:32:56+00:00

Version: 4.6

finansiāls risks

Latvian

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:34:14+00:00

Version: 4.6

saistību nepildīšanas risks

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:34:01+00:00

Version: 4.6

makroprudenciāls risks

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:33:05+00:00

Version: 4.6

valsts maksātnespējas risks

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:33:45+00:00

Version: 4.6

kredītrisks

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:33:21+00:00

Version: 4.6

sistēmisks risks

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:33:29+00:00

Version: 4.6

tirgus risks

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:33:37+00:00

Version: 4.6

procentu likmju risks

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:33:53+00:00

Version: 4.6

likviditātes risks

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:33:13+00:00

Version: 4.6

ārvalstu valūtu risks

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:31:15+00:00

Version: 4.6

finansinė rizika

Lithuanian

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:32:07+00:00

Version: 4.6

makrolygio rizika

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:31:23+00:00

Version: 4.6

valstybės rizika

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:32:15+00:00

Version: 4.6

rinkos rizika

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:31:32+00:00

Version: 4.6

užsienio valiutos kurso rizika

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:31:53+00:00

Version: 4.6

kredito rizika

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:32:22+00:00

Version: 4.6

įsipareigojimų nevykdymo rizika

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:32:01+00:00

Version: 4.6

likvidumo rizika

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:31:46+00:00

Version: 4.6

palūkanų normos rizika

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:31:39+00:00

Version: 4.6

sisteminė rizika

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T11:08:51+00:00

Version: 4.6

Translation expected

Macedonian

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:34:52+00:00

Version: 4.6

riskju finanzjarju

Maltese

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:35:17+00:00

Version: 4.6

riskju sistemiku

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:35:52+00:00

Version: 4.6

riskju tal-likwidità

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:35:08+00:00

Version: 4.6

riskju tal-kambju

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:36:00+00:00

Version: 4.6

riskju makroprudenzjali

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:35:00+00:00

Version: 4.6

riskju sovran

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:35:43+00:00

Version: 4.6

riskju ta’ kreditu

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:35:24+00:00

Version: 4.6

riskju sistematiku

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:35:36+00:00

Version: 4.6

riskju taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:36:08+00:00

Version: 4.6

riskju tas-suq

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:36:16+00:00

Version: 4.6

riskju ta’ inadempjenza

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:42:27+00:00

Version: 4.6

ryzyko finansowe

Polish

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:44:02+00:00

Version: 4.6

ryzyko rynkowe

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:44:11+00:00

Version: 4.6

ryzyko niewykonania zobowiązania

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:43:24+00:00

Version: 4.6

ryzyko stopy procentowej

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:43:33+00:00

Version: 4.6

ryzyko kredytowe

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:42:50+00:00

Version: 4.6

ryzyko walutowe

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:42:42+00:00

Version: 4.6

ryzyko związane z niewypłacalnością państwa

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:43:42+00:00

Version: 4.6

ryzyko płynności

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:43:14+00:00

Version: 4.6

ryzyko systematyczne

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:43:52+00:00

Version: 4.6

ryzyko makroostrożnościowe

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:43:00+00:00

Version: 4.6

ryzyko systemowe

Last modified: 2017-02-17

Created: 2017-02-08T12:53:04+00:00

Version: 4.6

risco financeiro

Portuguese

Last modified: 2017-02-17

Created: 2017-02-08T12:55:03+00:00

Version: 4.6

risco soberano

Last modified: 2017-02-17

Created: 2017-02-08T12:56:42+00:00

Version: 4.6

risco da taxa de juro

Last modified: 2017-02-17

Created: 2017-02-08T12:57:46+00:00

Version: 4.6

risco macroprudencial

Last modified: 2017-02-17

Created: 2017-02-08T12:57:27+00:00

Version: 4.6

risco de liquidez

Last modified: 2017-02-17

Created: 2017-02-08T12:55:28+00:00

Version: 4.6

risco cambial

Last modified: 2017-02-17

Created: 2017-02-08T12:58:09+00:00

Version: 4.6

risco de mercado

Last modified: 2017-02-17

Created: 2017-02-08T12:55:56+00:00

Version: 4.6

risco sistémico

Last modified: 2017-02-17

Created: 2017-02-08T12:57:05+00:00

Version: 4.6

risco de crédito

Last modified: 2017-02-17

Created: 2017-02-08T12:58:26+00:00

Version: 4.6

risco de incumprimento

Last modified: 2017-02-17

Created: 2017-02-08T12:56:21+00:00

Version: 4.6

risco sistemático

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:49:41+00:00

Version: 4.6

risc financiar

Romanian

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:51:01+00:00

Version: 4.6

risc macroprudențial

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:50:21+00:00

Version: 4.6

risc sistematic

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:51:22+00:00

Version: 4.6

risc de nerambursare

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:49:52+00:00

Version: 4.6

risc suveran

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:50:02+00:00

Version: 4.6

riscul cursului de schimb

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:50:40+00:00

Version: 4.6

risc de credit

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:50:51+00:00

Version: 4.6

risc de lichiditate

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:51:11+00:00

Version: 4.6

risc de piață

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:50:31+00:00

Version: 4.6

risc al ratei dobânzii

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:50:12+00:00

Version: 4.6

risc sistemic

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T11:08:51+00:00

Version: 4.6

Translation expected

Serbian

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T11:06:22+00:00

Version: 4.6

ризик ликвидности

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T11:06:36+00:00

Version: 4.6

курсни ризик

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T11:06:09+00:00

Version: 4.6

кредитни ризик

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T11:05:56+00:00

Version: 4.6

системски ризик

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:55:27+00:00

Version: 4.6

finančné riziko

Slovak

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:56:35+00:00

Version: 4.6

úverové riziko

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:37:49+00:00

Version: 4.6

úrokové riziko

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:57:16+00:00

Version: 4.6

riziko zlyhania

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:56:12+00:00

Version: 4.6

trhové riziko

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:55:40+00:00

Version: 4.6

riziko štátu

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:56:02+00:00

Version: 4.6

systémové riziko

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:56:48+00:00

Version: 4.6

riziko likvidity

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:56:58+00:00

Version: 4.6

makroprudenciálne riziko

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:55:51+00:00

Version: 4.6

devízové riziko

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:57:33+00:00

Version: 4.6

finančno tveganje

Slovenian

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:59:16+00:00

Version: 4.6

tveganje neplačila

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:58:19+00:00

Version: 4.6

tržno tveganje

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:58:08+00:00

Version: 4.6

sistemsko tveganje

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:59:06+00:00

Version: 4.6

makrobonitetno tveganje

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:57:45+00:00

Version: 4.6

tveganje državnih posojilojemalcev

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:59:27+00:00

Version: 4.6

obrestno tveganje

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:58:42+00:00

Version: 4.6

kreditno tveganje

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:58:53+00:00

Version: 4.6

likvidnostno tveganje

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:58:30+00:00

Version: 4.6

tveganje spremembe obrestne mere

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:57:57+00:00

Version: 4.6

tečajno tveganje

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:48:15+00:00

Version: 4.6

riesgo financiero

Spanish

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:50:07+00:00

Version: 4.6

riesgo de mercado

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:49:27+00:00

Version: 4.6

riesgo de tipo de interés

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:50:18+00:00

Version: 4.6

riesgo de impago

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:49:01+00:00

Version: 4.6

riesgo de cambio

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:48:53+00:00

Version: 4.6

riesgo de tipo de cambio

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:49:54+00:00

Version: 4.6

riesgo de liquidez

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:50:00+00:00

Version: 4.6

riesgo macroprudencial

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:49:12+00:00

Version: 4.6

riesgo sistémico

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:49:46+00:00

Version: 4.6

exposición crediticia

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:48:42+00:00

Version: 4.6

riesgo cambiario

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:49:38+00:00

Version: 4.6

riesgo de crédito

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:48:25+00:00

Version: 4.6

riesgo soberano

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T09:49:20+00:00

Version: 4.6

riesgo sistemático

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:59:43+00:00

Version: 4.6

finansiell risk

Swedish

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T11:00:54+00:00

Version: 4.6

kreditrisk

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T11:00:43+00:00

Version: 4.6

ränterisk

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T11:00:22+00:00

Version: 4.6

systemrisk

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T10:59:57+00:00

Version: 4.6

statsrisk

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T11:00:34+00:00

Version: 4.6

likviditetsrisk

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T11:00:11+00:00

Version: 4.6

valutarisk

Last modified: 2017-02-21

Created: 2017-02-21T11:01:06+00:00

Version: 4.6

marknadsrisk
URI
http://eurovoc.europa.eu/c_dcf3f7c0
Download this concept:
RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 5/31/17, last modified 6/12/17