skip to main content
продукти и услуги > обществени блага
PREFERRED TERM
c_a62dbeba

Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

обществени блага  
DEFINITION
  • В контекста на общата селскостопанска политика „обществени блага“ са стоки и услуги, които са от полза за населението като цяло, но чийто производител не получава възнаграждение от пазара. Източник (EN): European Parliament Research Service (7 January 2014), Public Goods. Може да се консултира на адрес: http://epthinktank.eu/2014/01/07/public-goods/.
ENTRY TERMS
  • Last modified: 2016-06-07

    Created: 2016-06-07

    Version: 4.5

    обществени блага и услуги
VERSION
  • 4.5
IN OTHER LANGUAGES

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

Translation expected

Albanian

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

javna dobra

Croatian

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

zajednička dobra

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

javna dobra i usluge

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

veřejné statky

Czech

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

kolektivní statky

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

veřejné statky a služby

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

offentlige goder

Danish

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

kollektive goder

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

offentlige goder og tjenesteydelser

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

collectieve goederen

Dutch

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

collectieve goederen en diensten

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

publieke goederen

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

openbare goederen

Last modified: 2016-01-18

Created: 2016-01-18

Version: 4.5

public goods

English

Last modified: 2016-01-18

Created: 2016-01-18

Version: 4.5

collective goods

Last modified: 2016-01-18

Created: 2016-01-18

Version: 4.5

public goods and services

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

avalikud hüved

Estonian

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

avalikud hüved ja teenused

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

julkishyödykkeet

Finnish

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

julkiset hyödykkeet

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

julkishyödykkeet ja -palvelut

Last modified: 2016-01-18

Created: 2016-01-18

Version: 4.5

biens publics

French

Last modified: 2016-01-18

Created: 2016-01-18

Version: 4.5

biens collectifs

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

biens et services publics

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

öffentliche Güter

German

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

kollektive Güter

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

öffentliche Güter und Dienstleistungen

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

δημόσια αγαθά

Greek

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

συλλογικά αγαθά

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

δημόσια αγαθά και υπηρεσίες

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

közjavak

Hungarian

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

közjavak és közszolgáltatások

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

közösségi célú áruk

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

earraí poiblí

Irish

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

beni pubblici

Italian

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

beni collettivi

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

beni e servizi pubblici

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

sabiedriskie labumi

Latvian

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

sabiedriskie labumi un pakalpojumi

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

viešosios gėrybės

Lithuanian

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

viešosios prekės ir paslaugos

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

kolektyvinės gėrybės

Last modified: 2016-10-20

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

јавни добра

Macedonian

Last modified: 2016-10-20

Created: 2016-10-18

Version: 4.5

јавни добра и услуги

Last modified: 2016-10-20

Created: 2016-10-18

Version: 4.5

колективни добра

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

beni pubbliċi

Maltese

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

beni u servizzi pubbliċi

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

beni kollettivi

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

dobra publiczne

Polish

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

towary i usługi publiczne

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

bens públicos

Portuguese

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

bens coletivos

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

bens e serviços públicos

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

bunuri publice

Romanian

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

bunuri colective

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

bunuri și servicii publice

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

Translation expected

Serbian

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

verejné statky

Slovak

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

kolektívne statky

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

verejné statky a služby

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

javne dobrine

Slovenian

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

skupne dobrine

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

javne dobrine in storitve

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

bien público

Spanish

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

bien colectivo

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

bienes y servicios públicos

Last modified: 2016-06-07

Created: 2016-06-07

Version: 4.5

kollektiva nyttigheter

Swedish

URI
http://eurovoc.europa.eu/c_a62dbeba
Download this concept:
RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 1/18/16, last modified 3/17/17