skip to main content
Eiropas līgumi > Līgums par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību
PREFERRED TERM
c_777eba81

Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

Last modified: 2016-02-11

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

Līgums par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību  
DEFINITION
 • Līgumā aplūkoti trīs galvenie jautājumi: fiskālā stabilitāte, ekonomikas koordinācija un konverģence un eurozonas pārvaldība. Tajā paredzēts, ka eurozonas dalībvalstīm jāstiprina fiskālā disciplīna, izmantojot līdzsvarota budžeta normu un automātisku korekciju mehānismu. Tajā arī noteikts, kā rīkojamas Eurosamita sanāksmes un kāda ir Eurosamita priekšsēdētāja loma tajās.
BROADER CONCEPT
ENTRY TERMS
 • Last modified: 2016-05-12

  Created: 2016-02-11

  Version: 4.5

  fiskālais pakts (ES)
 • Last modified: 2016-02-11

  Created: 2016-02-11

  Version: 4.5

  Līgums par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā savienībā
 • Last modified: 2016-02-11

  Created: 2016-02-11

  Version: 4.5

  LSKP
HISTORY NOTE
 • Stājās spēkā 2013. gada 1. janvārī.
VERSION
 • 4.5
IN OTHER LANGUAGES

Last modified: 2016-02-11

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

Traktati për Stabilitetin, Bashkërendimin dhe Qeverisjen

Albanian

Last modified: 2016-02-11

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

Traktati për Stabilitetin, Bashkërendimin dhe Qeverisjen në Bashkimin Ekonomik dhe Monetar

Last modified: 2016-02-11

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

TSBQ

Last modified: 2016-02-11

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

Договор за стабилност, координация и управление

Bulgarian

Last modified: 2016-05-12

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

фискален пакт (EC)

Last modified: 2016-02-11

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

Договора за стабилност, координация и управление в икономическия и паричен съюз

Last modified: 2016-02-11

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

Ugovor o stabilnosti, koordinaciji i upravljanju u ekonomskoj i monetarnoj uniji

Croatian

Last modified: 2017-02-07

Created: 2017-01-18T14:37:09+00:00

Version: 4.5

fiskalni pakt

Last modified: 2016-05-12

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

Fiskalni ugovor (EU)

Last modified: 2016-01-25

Created: 2016-01-25

Version: 4.5

TSCG

Last modified: 2016-02-11

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě

Czech

Last modified: 2016-02-11

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii

Last modified: 2016-05-12

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

rozpočtový pakt (EU)

Last modified: 2016-02-11

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

traktat om stabilitet, samordning og styring

Danish

Last modified: 2016-02-11

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

traktat om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union

Last modified: 2016-02-11

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

TSSS

Last modified: 2016-05-12

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

finanspagt (EU)

Last modified: 2016-05-12

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

finanspolitisk aftale (EU)

Last modified: 2016-02-11

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur

Dutch

Last modified: 2016-02-11

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

VSCB

Last modified: 2016-05-12

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

begrotingspact (EU)

Last modified: 2016-02-11

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en monetaire unie

Last modified: 2016-02-10

Created: 2016-01-25

Version: 4.5

Treaty on Stability, Coordination and Governance

English

Last modified: 2016-05-12

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

fiscal compact (EU)

Last modified: 2016-01-25

Created: 2016-01-25

Version: 4.5

Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union

Last modified: 2016-01-25

Created: 2016-01-25

Version: 4.5

Treaty on Stability, Coordination and Governance in the EMU

Last modified: 2016-01-25

Created: 2016-01-25

Version: 4.5

TSCG

Last modified: 2016-04-13

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise leping

Estonian

Last modified: 2016-05-12

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

fiskaalkokkulepe (EL)

Last modified: 2016-02-11

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

sopimus talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta

Finnish

Last modified: 2016-05-12

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

finanssipoliittinen sopimus (EU)

Last modified: 2016-02-10

Created: 2016-02-02

Version: 4.5

traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance

French

Last modified: 2016-02-10

Created: 2016-02-02

Version: 4.5

traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'UEM

Last modified: 2016-02-11

Created: 2016-01-25

Version: 4.5

traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire

Last modified: 2016-05-12

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

pacte budgétaire (UE)

Last modified: 2016-01-25

Created: 2016-01-25

Version: 4.5

TSCG

Last modified: 2016-02-11

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

SKS-Vertrag

German

Last modified: 2016-02-11

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

SKSV

Last modified: 2016-02-11

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

Vertrag über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der Wirtschafts- und Währungsunion

Last modified: 2016-05-12

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

fiskalpolitischer Pakt (EU)

Last modified: 2016-02-11

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

Συνθήκη για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση

Greek

Last modified: 2016-02-11

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

ΣΣΣΔ

Last modified: 2016-05-12

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

δημοσιονομική συμφωνία (ΕΕ)

Last modified: 2016-05-12

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

δημοσιονομικό σύμφωνο (ΕΕ)

Last modified: 2016-02-11

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

Szerződés a gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról

Hungarian

Last modified: 2016-05-12

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

költségvetési paktum

Last modified: 2016-02-11

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

a gazdasági és monetáris unió stabilitásáról, koordinációjáról és irányításáról szóló egyezmény

Last modified: 2016-02-11

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

Conradh ar chobhsaíocht, ar chomhordú agus ar rialachas san Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta

Irish

Last modified: 2016-02-11

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

comhshocrú buiséadach (AE)

Last modified: 2016-02-11

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria

Italian

Last modified: 2016-05-12

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

patto di bilancio (UE)

Last modified: 2016-02-11

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

Sutartis dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos

Lithuanian

Last modified: 2016-02-11

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

SSKV

Last modified: 2016-05-12

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

fiskalinis susitarimas (ES)

Last modified: 2016-02-11

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

Sutartis dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos ekonominėje ir pinigų sąjungoje

Last modified: 2016-10-20

Created: 2016-10-18

Version: 4.5

договор за стабилност, координација и управување во економската

Macedonian

Last modified: 2016-10-20

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

договор за стабилност, координација и управување во економската и монетарна унија

Last modified: 2016-02-11

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

Trattat dwar l-Istabbiltà, il-Koordinazzjoni u l-Governanza

Maltese

Last modified: 2016-02-11

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

TSKG

Last modified: 2016-05-12

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

patt fiskali (UE)

Last modified: 2016-02-11

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

Trattat dwar l-Istabbiltà, il-Koordinazzjoni u l-Governanza fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja

Last modified: 2016-02-11

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu

Polish

Last modified: 2016-02-11

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej

Last modified: 2016-05-12

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

pakt fiskalny (UE)

Last modified: 2016-02-11

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

Tratado sobre Estabilidade, Coordenação e Governação

Portuguese

Last modified: 2016-05-12

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

pacto orçamental (UE)

Last modified: 2016-02-11

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

TECG

Last modified: 2016-02-11

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

Tratado sobre Estabilidade, Coordenação e Governação na União Económica e Monetária

Last modified: 2016-02-11

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

Tratatul privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța

Romanian

Last modified: 2016-02-11

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

Tratatul privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul uniunii economice și monetare

Last modified: 2016-01-25

Created: 2016-01-25

Version: 4.5

TSCG

Last modified: 2016-05-12

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

pact bugetar (UE)

Last modified: 2016-02-11

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

Translation expected

Serbian

Last modified: 2016-02-11

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

Zmluva o stabilite, koordinácii a správe

Slovak

Last modified: 2016-02-11

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

Zmluva o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii

Last modified: 2016-05-12

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

rozpočtová dohoda (EÚ)

Last modified: 2016-02-11

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

Pogodba o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju

Slovenian

Last modified: 2016-02-11

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

Pogodba o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji

Last modified: 2016-02-11

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

PSUU

Last modified: 2016-05-12

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

fiskalni dogovor (EU)

Last modified: 2016-02-11

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

Tratado de Estabilidad

Spanish

Last modified: 2016-02-11

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

TECG

Last modified: 2016-02-11

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria

Last modified: 2016-05-12

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

Pacto Presupuestario (UE)

Last modified: 2016-02-11

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen

Swedish

Last modified: 2016-05-12

Created: 2016-02-11

Version: 4.5

finanspakt (EU)
URI
http://eurovoc.europa.eu/c_777eba81
Download this concept:
RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 1/25/16, last modified 3/17/17