skip to main content
PREFERRED TERM
6053

Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

Last modified: 2015-12-07

Created: 2015-12-07

Version: n/a

комитет на Съвета на ЕС  
DEFINITION
  • Решенията на Съвета се подготвят от система от над 150 работни групи и комитети, съставени от представители на държавите-членки. Те уреждат техническите въпроси и предават досието на Комитета на постоянните представители (Coreper).
BROADER CONCEPT
ENTRY TERMS
  • Version: n/a

    комитет на Съвета на Европейския съюз
VERSION
  • n/a
IN OTHER LANGUAGES

Version: n/a

komitet i Këshillit të BE-së

Albanian

Version: n/a

Komiteti i Këshillit të KE-së

Version: n/a

odbor Vijeća EU-a

Croatian

Version: n/a

odbor Vijeća EZ-a

Version: n/a

výbor Rady EU

Czech

Version: n/a

výbor Rady ES

Version: n/a

udvalg under Rådet for Den Europæiske Union

Danish

Version: n/a

komité under Rådet for Den Europæiske Union

Version: n/a

udvalg (Rådet)

Version: n/a

komité (Rådet)

Version: n/a

comité van de Raad van de Europese Unie

Dutch

Version: n/a

Comité Raad EU

Version: n/a

Comité Raad EG

Version: n/a

EU Council committee

English

Version: n/a

EC Council committee

Version: n/a

Euroopa Liidu nõukogu komitee

Estonian

Version: n/a

EÜ Nõukogu komitee

Version: n/a

Euroopan unionin neuvoston asettama komitea

Finnish

Last modified: 2015-12-07

Created: 2015-12-07

Version: n/a

comité du Conseil de l'UE

French

Version: n/a

comité du Conseil de l'Union européenne

Version: n/a

comité du Conseil CE

Last modified: 2015-12-07

Created: 2015-12-07

Version: n/a

Ratsausschuss EU

German

Version: n/a

Ausschuss des Rates der Europäischen Union

Version: n/a

Ratsausschuß EG

Version: n/a

Ratsausschuss EG

Last modified: 2015-12-07

Created: 2015-12-07

Version: n/a

επιτροπή του Συμβουλίου της ΕΕ

Greek

Version: n/a

επιτροπή του Συμβουλίου ΕΚ

Version: n/a

επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Version: n/a

az Európai Unió Tanácsának bizottsága

Hungarian

Version: n/a

EU tanácsi bizottság

Version: n/a

EK tanácsi bizottság

Last modified: 2015-12-07

Created: 2015-12-07

Version: n/a

comitato del Consiglio dell'UE

Italian

Version: n/a

comitato del Consiglio dell'Unione europea

Version: n/a

comitato del Consiglio CE

Version: n/a

ES Padomes komiteja

Latvian

Version: n/a

ES Ministrų Tarybos komitetas

Lithuanian

Version: n/a

EB Ministrų Tarybos komitetas

Last modified: 2015-12-07

Version: n/a

Комитет на Советот на ЕУ

Macedonian

Version: n/a

Комитет на Советот на Европската Унија

Version: n/a

kumitat tal-Kunsill tal-UE

Maltese

Version: n/a

komitet Rady UE

Polish

Last modified: 2015-12-07

Created: 2015-12-07

Version: n/a

Comité do Conselho da UE

Portuguese

Version: n/a

Comité do Conselho da União Europeia

Version: n/a

Comité do Conselho CE

Last modified: 2015-12-07

Created: 2015-12-07

Version: n/a

comitet al Consiliului UE

Romanian

Version: n/a

Comitetul Consiliului Comunității Europene

Version: n/a

comitet al Consiliului Uniunii Europene

Version: n/a

одбор Савета ЕУ

Serbian

Version: n/a

výbor Rady EÚ

Slovak

Version: n/a

odbor Sveta EU

Slovenian

Last modified: 2015-12-07

Created: 2015-12-07

Version: n/a

Comité del Consejo de la UE

Spanish

Version: n/a

Comité del Consejo de la Unión Europea

Version: n/a

rådskommitté (EU)

Swedish

Version: n/a

rådskommitté (EG)
URI
http://eurovoc.europa.eu/6053
Download this concept:
RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 10/2/95, last modified 12/7/15