skip to main content
PREFERRED TERM
5643

Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

Version: n/a

Sanglaudos fondas  
BROADER CONCEPT
ENTRY TERMS
  • Version: n/a

    finansinė sanglaudos priemonė
  • Version: n/a

    Sanglaudos fondo pagalba
SCOPE NOTE
  • Sanglaudos fondas teikia lėšas aplinkos apsaugos ir transeuropinio transporto tinklo projektams Europos Sąjungos valstybėse narėse, kurių bendrasis vidaus produktas sudaro mažiau kaip 90 proc. ES vidurkio. Fondas buvo įsteigtas Mastrichto sutartimi 1993 metais ekonominei ir socialinei sanglaudai stiprinti, padėti mažiau turtingoms valstybėms dalyvauti ekonominėje ir pinigų sąjungoje.
VERSION
  • n/a
IN OTHER LANGUAGES

Version: n/a

Fond Kohezioni

Albanian

Version: n/a

instrumenti financiar i kohezionit

Version: n/a

ndihmë e Fondit të Kohezionit

Version: n/a

Фонд за сближаване

Bulgarian

Version: n/a

Kohezijski fond

Croatian

Version: n/a

Fond soudržnosti

Czech

Version: n/a

Kohezní fond

Version: n/a

Soudržný fond

Version: n/a

fond koheze

Version: n/a

finanční nástroje soudržnosti

Version: n/a

Samhørighedsfonden

Danish

Version: n/a

finansielt samhørighedsinstrument

Version: n/a

støtte fra Samhørighedsfonden

Version: n/a

Cohesiefonds

Dutch

Version: n/a

bijdrage van het Cohesiefonds

Version: n/a

Cohesie financieel instrument

Version: n/a

Cohesion Fund

English

Version: n/a

cohesion financial instrument

Version: n/a

Cohesion Fund aid

Version: n/a

Ühtekuuluvusfond

Estonian

Version: n/a

ühtekuuluvuse rahastamisvahend

Version: n/a

Ühtekuuluvusfondi abi

Version: n/a

koheesiorahasto

Finnish

Version: n/a

koheesiorahaston tuki

Version: n/a

koheesion rahoitusväline

Version: n/a

Fonds de cohésion

French

Version: n/a

instrument financier de cohésion

Version: n/a

concours du Fonds de cohésion

Version: n/a

Kohäsionsfonds

German

Version: n/a

Kohäsionsfinanzierungsinstrument

Version: n/a

Beteiligung des Kohäsionsfonds

Version: n/a

Ταμείο Συνοχής

Greek

Version: n/a

χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής

Version: n/a

χρηματοδοτικό μέσο συνοχής

Version: n/a

Kohéziós Alap

Hungarian

Version: n/a

kohéziós pénzügyi eszköz

Version: n/a

Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

Version: n/a

fondo di coesione

Italian

Version: n/a

strumento finanziario di coesione

Version: n/a

contributo del fondo di coesione

Version: n/a

Kohēzijas fonds

Latvian

Version: n/a

kohēzijas finanšu instruments

Version: n/a

Kohēzijas fonda palīdzība

Version: n/a

Кохезиски фонд

Macedonian

Version: n/a

финансиски инструмент за кохезија

Version: n/a

Fond ta' Koeżjoni

Maltese

Version: n/a

Fundusz Spójności

Polish

Version: n/a

Fundo de Coesão

Portuguese

Version: n/a

instrumento financeiro de coesão

Version: n/a

contribuição do Fundo de Coesão

Version: n/a

fonduri de coeziune

Romanian

Version: n/a

instrument financiar de coeziune

Version: n/a

Кохезиони фонд

Serbian

Version: n/a

Kohézny fond

Slovak

Version: n/a

pomoc z Kohézneho fondu

Version: n/a

kohézny finančný nástroj

Version: n/a

Kohezijski sklad

Slovenian

Version: n/a

Fondo de Cohesión

Spanish

Version: n/a

ayuda del Fondo de Cohesión

Version: n/a

instrumento financiero de cohesión

Version: n/a

contribución del Fondo de Cohesión

Version: n/a

Sammanhållningsfonden

Swedish

Version: n/a

bidrag från Sammanhållningsfonden

Version: n/a

ekonomiskt instrument för sammanhållning
URI
http://eurovoc.europa.eu/5643
Download this concept:
RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 10/2/95