skip to main content
ES tiesību akts > atzinums (ES) > ESK atzinums
PREFERRED TERM
5129

Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

Version: n/a

ESK atzinums  
DEFINITION
  • Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja izdod tehniskus atzinumus par jautājumiem, kas attiecas uz ekonomikas un sociālo jomu. Tā sniedz obligātus atzinumus, ja tas paredzēts Līgumā. Ar EESK var arī apspriesties katru reizi, kad Parlaments, Komisija vai Padome to uzskata par vajadzīgu, pat, ja tas nav paredzēts Līgumā. Atzinumi ir paredzēti, lai minētajām iestādēm sniegtu orientācijas likumdošanas darbā un nav saistoši.
BROADER CONCEPT
ENTRY TERMS
  • Version: n/a

    EESK atzinums
  • Version: n/a

    Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums
VERSION
  • n/a
IN OTHER LANGUAGES

Version: n/a

opinion i KES

Albanian

Version: n/a

становище на ЕИСК

Bulgarian

Version: n/a

становище на Европейския икономически и социален комитет

Version: n/a

mišljenje EESC-a

Croatian

Version: n/a

mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora

Version: n/a

mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora

Version: n/a

stanovisko EHSV

Czech

Version: n/a

stanovisko Hospodářského a sociálního výboru

Version: n/a

stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru

Version: n/a

stanovisko ESC

Version: n/a

ØSU-udtalelse

Danish

Version: n/a

udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg

Version: n/a

EØSU-udtalelse

Version: n/a

udtalelse fra Det Europæise Økonomiske og Sociale Udvalg

Version: n/a

advies van het ESC

Dutch

Version: n/a

advies van het EESC

Version: n/a

advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité

Version: n/a

ESC opinion

English

Version: n/a

opinion of the Economic and Social Committee

Version: n/a

opinion of the European Economic and Social Committee

Version: n/a

EESC opinion

Version: n/a

EMSK arvamus

Estonian

Version: n/a

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus

Version: n/a

ETSK:n lausunto

Finnish

Version: n/a

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto

Version: n/a

avis CESE

French

Version: n/a

avis du Comité économique et social européen

Version: n/a

avis du Comité économique et social

Version: n/a

avis CES

Version: n/a

Stellungnahme EWSA

German

Version: n/a

Stellungnahme des europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses

Version: n/a

Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Version: n/a

γνώμη της ΟΚΕ

Greek

Version: n/a

γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Version: n/a

γνώμη της ΕΟΚΕ

Version: n/a

γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Version: n/a

GSZB-vélemény

Hungarian

Version: n/a

a Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye

Version: n/a

parere del CESE

Italian

Version: n/a

parere del Comitato economico e sociale europeo

Version: n/a

ESRK nuomonė

Lithuanian

Version: n/a

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė

Version: n/a

Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė

Version: n/a

EESRK nuomonė

Version: n/a

мислење на Европскиот економско-социјален комитет

Macedonian

Version: n/a

мислење на ЕЕСК

Version: n/a

opinjoni tal-KES

Maltese

Version: n/a

opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali

Version: n/a

opinia EKS

Polish

Version: n/a

opinia Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Version: n/a

parecer CESE

Portuguese

Version: n/a

parecer do Comité Económico e Social Europeu

Version: n/a

avizul CES

Romanian

Version: n/a

avizul CESE

Version: n/a

avizul Comitetului Economic și Social European

Version: n/a

avizul Comitetului Economic și Social

Version: n/a

мишљење Европског економског и социјалног одбора

Serbian

Version: n/a

мишљење ЕСО

Version: n/a

stanovisko EHSV

Slovak

Version: n/a

stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

Version: n/a

mnenje ESO

Slovenian

Version: n/a

mnenje Ekonomsko-socialnega odbora

Version: n/a

dictamen CESE

Spanish

Version: n/a

dictamen del Comité Económico y Social Europeo

Version: n/a

EESK-yttrande

Swedish

Version: n/a

yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén

Version: n/a

yttrande från ESK

Version: n/a

ESK-yttrande

Version: n/a

yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Version: n/a

yttrande från EESK
URI
http://eurovoc.europa.eu/5129
Download this concept:
RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 10/2/95, last modified 12/4/15