skip to main content
akt unijny > dyrektywa (UE) > dyrektywa delegowana
PREFERRED TERM
440657

Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

Version: 4.4

dyrektywa delegowana  
DEFINITION
  • Akt delegowany uzupełnia lub zmienia niektóre, inne niż istotne, elementy aktu ustawodawczego. Jest on przyjmowany przez Komisję pod kontrolą Parlamentu Europejskiego lub Rady, które mogą w każdej chwili zadecydować o odwołaniu przekazanych uprawnień (art. 290 TFUE).
BROADER CONCEPT
ENTRY TERMS
  • Version: 4.4

    dyrektywa delegowana Komisji
HISTORY NOTE
  • Termin wprowadzony przez traktat lizboński (od dnia 1 grudnia 2009 r.)
VERSION
  • 4.4
IN OTHER LANGUAGES

Version: n/a

direktivë e deleguar

Albanian

Version: n/a

direktivë e deleguar e Komisionit

Version: n/a

Last modified: 2016-04-27

Created: 2016-04-26

делегирана директива

Bulgarian

Version: 4.4

делегирана директива на Комисията

Version: 4.4

delegirana direktiva

Croatian

Version: 4.4

delegirana direktiva Komisije

Version: 4.4

směrnice v přenesené pravomoci

Czech

Version: 4.4

směrnice Komise v přenesené pravomoci

Version: 4.4

delegeret direktiv

Danish

Version: 4.4

Kommissionens delegerede direktiver

Version: 4.4

gedelegeerde richtlijn

Dutch

Version: 4.4

gedelegeerde richtlijn van de Commissie

Version: 4.4

delegated directive

English

Version: 4.4

Commission delegated directive

Version: 4.4

delegeeritud direktiiv

Estonian

Version: 4.4

komisjoni delegeeritud direktiiv

Version: 4.4

delegoitu direktiivi

Finnish

Version: 4.4

komission delegoitu direktiivi

Version: 4.4

directive déléguée

French

Version: 4.4

directive déléguée de la Commission

Version: 4.4

delegierte Richtlinie

German

Version: 4.4

Delegierte Richtlinie der Kommission

Version: 4.4

κατ' εξουσιοδότηση οδηγία

Greek

Version: 4.4

κατ' εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής

Version: 4.4

felhatalmazáson alapuló irányelv

Hungarian

Version: 4.4

a Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve

Version: 4.4

treoir tharmligthe

Irish

Version: 4.4

treoir ón gCoimisiún arna tarmligean

Version: 4.4

direttiva delegata

Italian

Version: 4.4

direttiva delegata della Commissione

Version: 4.4

deleģēta direktīva

Latvian

Version: 4.4

Komisijas deleģētā direktīva

Version: 4.4

deleguotoji direktyva

Lithuanian

Version: 4.4

Komisijos deleguotoji direktyva

Version: n/a

Last modified: 2016-04-27

Created: 2016-04-26

делегирана директива

Macedonian

Version: n/a

директива за изменување и дополнување

Version: n/a

директива делегирана на Комисијата

Version: 4.4

direttiva delegata

Maltese

Version: 4.4

direttiva delegata tal-Kummissjoni

Version: 4.4

diretiva delegada

Portuguese

Version: 4.4

diretiva delegada da Comissão

Version: 4.4

directiva delegada

Version: 4.4

directivă delegată

Romanian

Version: 4.4

directivă delegată a Comisiei

Version: n/a

Last modified: 2016-04-27

Created: 2016-04-26

делегирана директива

Serbian

Version: 4.4

delegovaná smernica

Slovak

Version: 4.4

delegovaná smernica Komisie

Version: 4.4

delegirana direktiva

Slovenian

Version: 4.4

delegirana direktiva Komisije

Version: 4.4

directiva delegada

Spanish

Version: 4.4

directiva delegada de la Comisión

Version: 4.4

delegerat direktiv

Swedish

Version: 4.4

kommissionens delegerade direktiv
URI
http://eurovoc.europa.eu/440657
Download this concept:
RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 25.08.2010, last modified 27.04.2016