skip to main content
förvaltningsrätt > administrativ påföljd
PREFERRED TERM
3862

Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

Version: n/a

administrativ påföljd  
DEFINITION
 • Formell, officiell påföljd eller böter (förstörande, förverkande, beslagtagande eller kvarhållande av egendom, skadestånd, återbetalning, restitution, ersättning, avgifter, krav på tillstånd eller tillfällig eller permanent indragning av tillstånd) eller andra tvingande åtgärder.
BROADER CONCEPT
RELATED CONCEPTS
ENTRY TERMS
 • Version: n/a

  Last modified: 2015-09-10

  Created: 2015-08-05

  administrativ sanktion
 • Version: n/a

  disciplinpåföljd
VERSION
 • n/a
IN OTHER LANGUAGES

Version: n/a

ndëshkim administrativ

Albanian

Version: n/a

masë disiplinore

Last modified: 2015-09-10

Version: n/a

административна санкция

Bulgarian

Last modified: 2015-09-10

Created: 2015-08-05

Version: n/a

административно наказание

Last modified: 2015-09-09

Version: n/a

upravna sankcija

Croatian

Version: n/a

disciplinska mjera

Version: n/a

upravna kazna

Last modified: 2015-08-05

Version: n/a

správní sankce

Czech

Version: n/a

správní pokuta

Version: n/a

kázeňský postih

Version: n/a

disciplinární opatření

Version: n/a

správní postih

Version: n/a

kázeňský trest

Version: n/a

správní trest

Version: n/a

disciplinární postih

Version: n/a

Last modified: 2015-09-10

Created: 2015-08-05

administrativ sanktion

Danish

Version: n/a

disciplinærstraf

Last modified: 2015-09-10

Created: 2015-08-05

Version: n/a

disciplinær sanktion

Version: n/a

administratieve sanctie

Dutch

Version: n/a

disciplinaire straf

Version: n/a

tuchtstraf

Last modified: 2015-09-10

Created: 2015-08-05

Version: n/a

administratieve boete

Last modified: 2015-09-10

Created: 2015-08-05

Version: n/a

bestuursrechtelijke sanctie

Last modified: 2015-08-05

Version: n/a

administrative sanction

English

Version: n/a

administrative penalty

Last modified: 2015-08-05

Version: n/a

haldussanktsioon

Estonian

Version: n/a

distsiplinaarvastutus

Version: n/a

halduskaristus

Version: n/a

hallinnollinen seuraamus

Finnish

Last modified: 2015-09-10

Created: 2015-08-05

Version: n/a

hallintosanktio

Version: n/a

kurinpidollinen toimi

Version: n/a

sanction administrative

French

Version: n/a

sanction disciplinaire

Last modified: 2015-09-10

Created: 2015-08-05

Version: n/a

Verwaltungsstrafe

German

Last modified: 2015-09-10

Created: 2015-08-05

Version: n/a

Disziplinarstrafe

Version: n/a

διοικητική κύρωση

Greek

Last modified: 2015-09-10

Created: 2015-08-05

Version: n/a

πειθαρχική ποινή

Version: n/a

πειθαρχική κύρωση

Last modified: 2015-09-10

Version: n/a

közigazgatási szankció

Hungarian

Last modified: 2015-09-10

Created: 2015-08-05

Version: n/a

adminisztratív szankció

Version: n/a

fegyelmi szankció

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-09-17

Version: n/a

smachtbhanna riaracháin

Irish

Version: n/a

sanzione amministrativa

Italian

Version: n/a

sanzione disciplinare

Version: n/a

administratīvā sankcija

Latvian

Version: n/a

disciplinārā atbildība

Last modified: 2015-09-10

Created: 2015-08-05

Version: n/a

administracinė sankcija

Lithuanian

Version: n/a

administracinė nuobauda

Version: n/a

drausminė nuobauda

Version: n/a

административна казна

Macedonian

Version: n/a

административна санкција

Last modified: 2015-09-10

Created: 2015-08-05

Version: n/a

sanzjoni amministrattiva

Maltese

Version: n/a

penali amministrattiva

Last modified: 2015-09-10

Created: 2015-08-05

Version: n/a

administrativ sanksjon

Norwegian

Version: n/a

kara administracyjna

Polish

Version: n/a

sanção administrativa

Portuguese

Version: n/a

sanção disciplinar

Last modified: 2015-09-10

Created: 2015-08-05

Version: n/a

sancțiune administrativă

Romanian

Version: n/a

sancțiuni administrative

Version: n/a

activitate disciplinară

Version: n/a

управне санкције

Serbian

Version: n/a

správna pokuta

Slovak

Last modified: 2015-09-10

Created: 2015-08-05

Version: n/a

administratívne reštriktívne opatrenie

Version: n/a

správny postih

Last modified: 2015-09-09

Version: n/a

upravna sankcija

Slovenian

Version: n/a

sanción administrativa

Spanish

Version: n/a

sanción disciplinaria
URI
http://eurovoc.europa.eu/3862
Download this concept:
RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 1995-10-02, last modified 2016-06-20