skip to main content
административно право > административна санкция
PREFERRED TERM
3862

Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

Last modified: 2015-09-10

Version: n/a

административна санкция  
DEFINITION
  • Всяко законно официално налагане на наказание или глоба; унищожение, присвояване, кражба или задържане на собственост; оценка на щети, възстановяване на направени разходи, реституция, компенсация, съдебни разноски, такси или хонорари; изисквания, анулиранe или временно прекратяване на лиценз; както и предприемане на други задължителни или ограничителни дейности от страна на организация, агенция или представителство. (Източник (EN): Gemet, достъпно на: http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/112).
ENTRY TERMS
  • Last modified: 2015-09-10

    Created: 2015-08-05

    Version: n/a

    административно наказание
VERSION
  • n/a
IN OTHER LANGUAGES

Version: n/a

ndëshkim administrativ

Albanian

Version: n/a

masë disiplinore

Last modified: 2015-09-09

Version: n/a

upravna sankcija

Croatian

Version: n/a

disciplinska mjera

Version: n/a

upravna kazna

Last modified: 2015-08-05

Version: n/a

správní sankce

Czech

Version: n/a

správní pokuta

Version: n/a

kázeňský postih

Version: n/a

disciplinární opatření

Version: n/a

správní postih

Version: n/a

kázeňský trest

Version: n/a

správní trest

Version: n/a

disciplinární postih

Version: n/a

Last modified: 2015-09-10

Created: 2015-08-05

administrativ sanktion

Danish

Version: n/a

disciplinærstraf

Last modified: 2015-09-10

Created: 2015-08-05

Version: n/a

disciplinær sanktion

Version: n/a

administratieve sanctie

Dutch

Version: n/a

disciplinaire straf

Version: n/a

tuchtstraf

Last modified: 2015-09-10

Created: 2015-08-05

Version: n/a

administratieve boete

Last modified: 2015-09-10

Created: 2015-08-05

Version: n/a

bestuursrechtelijke sanctie

Last modified: 2015-08-05

Version: n/a

administrative sanction

English

Version: n/a

administrative penalty

Last modified: 2015-08-05

Version: n/a

haldussanktsioon

Estonian

Version: n/a

distsiplinaarvastutus

Version: n/a

halduskaristus

Version: n/a

hallinnollinen seuraamus

Finnish

Last modified: 2015-09-10

Created: 2015-08-05

Version: n/a

hallintosanktio

Version: n/a

kurinpidollinen toimi

Version: n/a

sanction administrative

French

Version: n/a

sanction disciplinaire

Last modified: 2015-09-10

Created: 2015-08-05

Version: n/a

Verwaltungsstrafe

German

Last modified: 2015-09-10

Created: 2015-08-05

Version: n/a

Disziplinarstrafe

Version: n/a

διοικητική κύρωση

Greek

Last modified: 2015-09-10

Created: 2015-08-05

Version: n/a

πειθαρχική ποινή

Version: n/a

πειθαρχική κύρωση

Last modified: 2015-09-10

Version: n/a

közigazgatási szankció

Hungarian

Last modified: 2015-09-10

Created: 2015-08-05

Version: n/a

adminisztratív szankció

Version: n/a

fegyelmi szankció

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-09-17

Version: n/a

smachtbhanna riaracháin

Irish

Version: n/a

sanzione amministrativa

Italian

Version: n/a

sanzione disciplinare

Version: n/a

administratīvā sankcija

Latvian

Version: n/a

disciplinārā atbildība

Last modified: 2015-09-10

Created: 2015-08-05

Version: n/a

administracinė sankcija

Lithuanian

Version: n/a

administracinė nuobauda

Version: n/a

drausminė nuobauda

Version: n/a

административна казна

Macedonian

Version: n/a

административна санкција

Last modified: 2015-09-10

Created: 2015-08-05

Version: n/a

sanzjoni amministrattiva

Maltese

Version: n/a

penali amministrattiva

Last modified: 2015-09-10

Created: 2015-08-05

Version: n/a

administrativ sanksjon

Norwegian

Version: n/a

kara administracyjna

Polish

Version: n/a

sanção administrativa

Portuguese

Version: n/a

sanção disciplinar

Last modified: 2015-09-10

Created: 2015-08-05

Version: n/a

sancțiune administrativă

Romanian

Version: n/a

sancțiuni administrative

Version: n/a

activitate disciplinară

Version: n/a

управне санкције

Serbian

Version: n/a

správna pokuta

Slovak

Last modified: 2015-09-10

Created: 2015-08-05

Version: n/a

administratívne reštriktívne opatrenie

Version: n/a

správny postih

Last modified: 2015-09-09

Version: n/a

upravna sankcija

Slovenian

Version: n/a

sanción administrativa

Spanish

Version: n/a

sanción disciplinaria

Version: n/a

administrativ påföljd

Swedish

Version: n/a

disciplinpåföljd

Version: n/a

Last modified: 2015-09-10

Created: 2015-08-05

administrativ sanktion
URI
http://eurovoc.europa.eu/3862
Download this concept:
RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 10/2/95, last modified 6/20/16