skip to main content
EU-rätt > utarbetande av EU-rätten > kommittéförfarande
PREFERRED TERM
5511

Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

Version: n/a

kommittéförfarande  
DEFINITION
  • Bestämmelser (förordning (EU) nr 182/2011) som fastställer hur de genomförandebefogenheter som kommissionen tilldelats av Europaparlamentet och rådet ska utövas. Kommissionen biträds av kommittéer som består av företrädare för medlemsstaterna och har en företrädare för kommissionen som ordförande.
HISTORY NOTE
  • Förordningen om kommittéförfarandet ersatte den 1 mars 2011 beslutet om kommittéförfarandet (1999/468/EG). I förordningen fastställs två nya förfaranden: ett rådgivande förfarande och ett granskningsförfarande. Dessa två förfaranden ersätter således det rådgivande förfarandet, förvaltningsförfarandet och det föreskrivande förfarandet som infördes 1999 genom beslutet om kommittéförfarandet.
VERSION
  • n/a
IN OTHER LANGUAGES

Version: n/a

komitologji

Albanian

Version: n/a

procedura të komitetit

Version: n/a

комитология

Bulgarian

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-20

Version: n/a

процедура на комитет

Version: n/a

djelovanje odbora

Croatian

Version: n/a

odlučivanje u odborima

Version: n/a

komitologija

Version: n/a

odborovanje

Version: n/a

komitologie

Czech

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-20

Version: n/a

postup projednávání ve výborech

Version: n/a

pravomoci výborů

Version: n/a

komitologi

Danish

Version: n/a

procedure med EF-udvalg

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-20

Version: n/a

udvalgsprocedure

Version: n/a

comitologie

Dutch

Last modified: 2015-10-20

Version: n/a

comitéprocedure

Version: n/a

comitology

English

Version: n/a

committee procedures

Version: n/a

komitoloogia

Estonian

Version: n/a

komiteemenetlus

Version: n/a

komitologia

Finnish

Version: n/a

komiteamenettelyt

Version: n/a

comitologie

French

Last modified: 2015-11-17

Version: n/a

procédure de comité

Version: n/a

Ausschussangelegenheiten

German

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-20

Version: n/a

Ausschussverfahren

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-20

Version: n/a

Komitologie

Version: n/a

Ausschußangelegenheiten

Version: n/a

επιτροπολογία

Greek

Last modified: 2015-10-20

Version: n/a

διαδικασία επιτροπής

Version: n/a

komitológia

Hungarian

Version: n/a

komitológiai eljárás

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-20

Version: n/a

bizottsági eljárások

Version: n/a

nós imeachta coiste

Irish

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-20

Version: n/a

coisteolaíocht

Version: n/a

comitologia

Italian

Last modified: 2015-10-20

Version: n/a

procedura di comitato

Version: n/a

komitoloģija

Latvian

Version: n/a

komiteju procedūra

Version: n/a

komitologija

Lithuanian

Version: n/a

rėmimasis komitetų išvadomis

Version: n/a

komitetų procedūros

Version: n/a

комитологија

Macedonian

Version: n/a

постапки на комитети

Version: n/a

komitoloġija

Maltese

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-20

Version: n/a

proċedura ta' kumitat

Version: n/a

komitologia

Polish

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-20

Version: n/a

procedura komitetowa

Version: n/a

comitologia

Portuguese

Last modified: 2015-10-20

Version: n/a

procedimento de comité

Version: n/a

comitologie

Romanian

Last modified: 2015-11-17

Version: n/a

procedura comitetelor

Version: n/a

одборовање

Serbian

Version: n/a

komitológia

Slovak

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-20

Version: n/a

postup výboru

Version: n/a

postupy vo výbore

Version: n/a

komitologija

Slovenian

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-20

Version: n/a

postopek v odboru

Version: n/a

comitología

Spanish

Last modified: 2015-10-20

Version: n/a

procedimiento de comité
URI
http://eurovoc.europa.eu/5511
Download this concept:
RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 1995-10-02, last modified 2016-12-19