skip to main content
oficiu sau agenție a UE > Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale
PREFERRED TERM
c_f5ed5adb

Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

Last modified: 2015-07-13

Created: 2015-07-13

Version: 4.5

Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale  
DEFINITION
  • Una dintre cele trei autorități europene de supraveghere care fac parte din Sistemul european de supraveghere financiară (SESF), ale cărei responsabilități principale sunt să sprijine stabilitatea sistemului financiar, transparența piețelor și a produselor financiare, precum și protecția titularilor de polițe de asigurare și a membrilor și beneficiarilor fondurilor de pensii. Sursă (EN): AEAPO. Disponibil la: https://eiopa.europa.eu/.
ENTRY TERMS
  • Last modified: 2015-07-13

    Created: 2015-07-13

    Version: 4.5

    AEAPO
VERSION
  • 4.5
IN OTHER LANGUAGES

Last modified: 2016-01-04

Created: 2015-07-13

Version: 4.5

Autoriteti Europian për Sigurimet dhe Pensionet nga Marrëdhëniet e Punës

Albanian

Last modified: 2016-01-04

Created: 2016-01-04

Version: 4.5

AESPMP

Last modified: 2015-07-13

Created: 2015-05-19

Version: 4.5

Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване

Bulgarian

Last modified: 2015-07-13

Created: 2015-07-13

Version: 4.5

EIOPA

Last modified: 2015-07-13

Created: 2015-05-19

Version: 4.5

ЕОЗППО

Last modified: 2015-07-13

Created: 2015-07-13

Version: 4.5

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje

Croatian

Last modified: 2015-07-13

Created: 2015-07-13

Version: 4.5

EIOPA

Last modified: 2015-07-13

Created: 2015-05-20

Version: 4.5

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění

Czech

Last modified: 2015-07-13

Created: 2015-07-13

Version: 4.5

EIOPA

Last modified: 2015-07-13

Created: 2015-05-20

Version: 4.5

Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Danish

Last modified: 2015-07-13

Created: 2015-07-13

Version: 4.5

EIOPA

Last modified: 2015-07-13

Created: 2015-07-13

Version: 4.5

Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen

Dutch

Last modified: 2015-07-13

Created: 2015-07-13

Version: 4.5

Eiopa

Last modified: 2015-07-13

Created: 2015-04-29

Version: 4.5

European Insurance and Occupational Pensions Authority

English

Last modified: 2015-07-13

Created: 2015-07-13

Version: 4.5

EIOPA

Last modified: 2015-07-13

Created: 2015-05-22

Version: 4.5

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve

Estonian

Last modified: 2015-07-13

Created: 2015-07-13

Version: 4.5

EIOPA

Last modified: 2015-07-13

Created: 2015-07-13

Version: 4.5

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen

Finnish

Last modified: 2015-07-13

Created: 2015-07-13

Version: 4.5

EIOPA

Last modified: 2015-07-13

Created: 2015-04-29

Version: 4.5

Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles

French

Last modified: 2015-07-13

Created: 2015-07-13

Version: 4.5

EIOPA

Last modified: 2016-06-16

Created: 2015-05-21

Version: 4.5

Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung

German

Last modified: 2015-07-13

Created: 2015-07-13

Version: 4.5

EIOPA

Last modified: 2015-07-13

Created: 2015-05-22

Version: 4.5

Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων

Greek

Last modified: 2015-07-13

Created: 2015-07-13

Version: 4.5

EIOPA

Last modified: 2015-07-13

Created: 2015-05-22

Version: 4.5

ΕΑΑΕΣ

Last modified: 2015-07-13

Created: 2015-07-13

Version: 4.5

Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság

Hungarian

Last modified: 2015-07-13

Created: 2015-07-13

Version: 4.5

EIOPA

Last modified: 2015-07-13

Created: 2015-07-13

Version: 4.5

an tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde

Irish

Last modified: 2015-07-13

Created: 2015-07-13

Version: 4.5

ÚEÁPC

Last modified: 2015-07-13

Created: 2015-07-13

Version: 4.5

Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali

Italian

Last modified: 2015-07-13

Created: 2015-07-13

Version: 4.5

AEAP

Last modified: 2015-07-14

Created: 2015-07-13

Version: 4.5

Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde

Latvian

Last modified: 2015-07-14

Created: 2015-07-13

Version: 4.5

EAAPI

Last modified: 2015-07-13

Created: 2015-07-13

Version: 4.5

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija

Lithuanian

Last modified: 2015-07-13

Created: 2015-07-13

Version: 4.5

EIOPA

Last modified: 2015-07-13

Created: 2015-07-13

Version: 4.5

Европско надзорно тело за осигурување и пензиски фондови

Macedonian

Last modified: 2015-07-13

Created: 2015-07-13

Version: 4.5

ЕИОПА

Last modified: 2015-07-13

Created: 2015-07-13

Version: 4.5

Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u tal-Pensjonijiet tax-Xogħol

Maltese

Last modified: 2015-07-13

Created: 2015-07-13

Version: 4.5

EIOPA

Last modified: 2015-07-13

Created: 2015-07-13

Version: 4.5

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych

Polish

Last modified: 2015-07-13

Created: 2015-07-13

Version: 4.5

EIOPA

Last modified: 2015-07-13

Created: 2015-07-13

Version: 4.5

Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma

Portuguese

Last modified: 2015-07-13

Created: 2015-07-13

Version: 4.5

EIOPA

Last modified: 2015-07-13

Created: 2015-07-13

Version: 4.5

Translation expected

Serbian

Last modified: 2015-07-13

Created: 2015-07-13

Version: 4.5

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov

Slovak

Last modified: 2015-07-13

Created: 2015-07-13

Version: 4.5

EIOPA

Last modified: 2015-07-13

Created: 2015-07-13

Version: 4.5

Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine

Slovenian

Last modified: 2015-07-13

Created: 2015-07-13

Version: 4.5

EIOPA

Last modified: 2015-07-13

Created: 2015-05-18

Version: 4.5

Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación

Spanish

Last modified: 2015-07-13

Created: 2015-07-13

Version: 4.5

EIOPA

Last modified: 2015-07-28

Created: 2015-07-28

Version: 4.5

AESPJ

Last modified: 2015-07-13

Created: 2015-07-13

Version: 4.5

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten

Swedish

Last modified: 2015-07-13

Created: 2015-07-13

Version: 4.5

Eiopa
URI
http://eurovoc.europa.eu/c_f5ed5adb
Download this concept:
RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 29.04.2015, last modified 13.06.2017