skip to main content
finansowanie budżetu UE > środki własne
PREFERRED TERM
3560

Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

Version: n/a

środki własne  
DEFINITION
  • Dochody podatkowe, które przysługują Unii Europejskiej na finansowanie jej wydatków i które nie mogą przekroczyć ustalonego poziomu procentowego DNB UE. Zasoby własne obejmują opłaty rolne, opłaty celne, dochody z VAT, opłaty wyrównawcze od cukru i izoglukozy, wkłady z tytułu DNB oraz „inne dochody”, np. podatki i potrącenia od wynagrodzeń pracowników instytucji UE.
VERSION
  • n/a
IN OTHER LANGUAGES

Version: n/a

burimet e veta

Albanian

Version: n/a

të ardhura të Komunitetit

Version: n/a

burimet e veta të KE-së

Version: n/a

собствени ресурси

Bulgarian

Version: n/a

vlastiti prihodi

Croatian

Version: n/a

vlastiti izvori

Version: n/a

prihod Zajednice

Version: n/a

vlastiti resursi Zajednice

Version: n/a

vlastní zdroje

Czech

Version: n/a

vlastní zdroje ES

Version: n/a

příjem Společenství

Version: n/a

finanční zdroje EU

Version: n/a

finanční zdroje Společenství

Version: n/a

egne indtægter

Danish

Version: n/a

EF's egne indtægter

Version: n/a

fællesskabsindtægt

Version: n/a

eigen middelen

Dutch

Version: n/a

communautaire ontvangsten

Version: n/a

eigen middelen van de EG

Version: n/a

own resources

English

Version: n/a

Community revenue

Version: n/a

EC own resources

Version: n/a

omavahendid

Estonian

Version: n/a

ühenduse tulu

Version: n/a

ühenduse omavahendid

Version: n/a

omat varat

Finnish

Version: n/a

EY:n omat varat

Version: n/a

yhteisön tulot

Version: n/a

ressources propres

French

Version: n/a

recette communautaire

Version: n/a

ressources propres CE

Version: n/a

eigene Mittel

German

Version: n/a

Einnahme der Gemeinschaft

Version: n/a

Eigenmittel

Version: n/a

EG-eigene Mittel

Version: n/a

eigene Mittel EG

Version: n/a

ίδιοι πόροι

Greek

Version: n/a

κοινοτικά έσοδα

Version: n/a

ίδιοι πόροι ΕΚ

Version: n/a

saját források

Hungarian

Version: n/a

közösségi bevétel

Version: n/a

EK-saját forrás

Last modified: 2016-06-09

Created: 2016-06-09

Version: n/a

acmhainní dílse

Irish

Version: n/a

risorse proprie

Italian

Version: n/a

entrate comunitarie

Version: n/a

risorse proprie CE

Version: n/a

pašu resursi

Latvian

Version: n/a

EK pašu resursi

Version: n/a

Kopienas ieņēmumi

Version: n/a

nuosavieji ištekliai

Lithuanian

Version: n/a

EB nuosavieji ištekliai

Version: n/a

Bendrijos įplaukos

Version: n/a

сопствени средства

Macedonian

Version: n/a

сопствени ресурси на ЕЗ

Version: n/a

сопствени ресурси на Заедницата

Version: n/a

сопствени ресурси

Version: n/a

приход на Заедницата

Version: n/a

riżorsi proprji

Maltese

Version: n/a

recursos próprios

Portuguese

Version: n/a

recursos próprios CE

Version: n/a

receita comunitária

Version: n/a

resurse proprii

Romanian

Version: n/a

venit Comunitar

Version: n/a

resurse proprii CE

Version: n/a

сопствена средства

Serbian

Version: n/a

vlastné zdroje

Slovak

Version: n/a

vlastné zdroje ES

Version: n/a

príjem Spoločenstva

Version: n/a

lastna sredstva

Slovenian

Version: n/a

recursos propios

Spanish

Version: n/a

ingresos comunitarios

Version: n/a

recursos propios CE

Version: n/a

egna medel

Swedish

Version: n/a

intäkter till gemenskapen

Version: n/a

EG:s egna medel
URI
http://eurovoc.europa.eu/3560
Download this concept:
RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 02.10.1995, last modified 09.06.2016