skip to main content
EU-instantie > uitvoerend agentschap
PREFERRED TERM
441001

Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

Version: n/a

uitvoerend agentschap  
DEFINITION
 • De uitvoerende agentschappen zijn juridische lichamen die door de Commissie worden opgericht overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad (PB L 11 van 16.1.2003, blz. 1), teneinde daaraan bepaalde taken voor het beheer van een of meer programma's van de Europese Unie te delegeren. Deze agentschappen zijn opgericht voor een beperkte duur.
BROADER CONCEPT
ENTRY TERMS
 • Last modified: 2015-09-28

  Created: 2015-09-25

  Version: 4.4

  Chafea
 • Version: 4.4

  EACEA
 • Version: 4.4

  EACI
 • Version: 4.4

  EAHC
 • Last modified: 2015-09-28

  Created: 2015-09-28

  Version: 4.4

  Easme
 • Version: 4.4

  ERCEA
 • Last modified: 2015-09-28

  Created: 2015-09-28

  Version: 4.4

  INEA
 • Version: 4.4

  REA
 • Version: 4.4

  TEN-T EA
 • Version: 4.4

  Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad
 • Last modified: 2015-09-28

  Created: 2015-09-28

  Version: 4.4

  Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken
 • Version: 4.4

  Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur
 • Version: 4.4

  Uitvoerend Agentschap Onderzoek
 • Version: 4.4

  Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie
 • Last modified: 2015-09-28

  Created: 2015-09-25

  Version: 4.4

  Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding
 • Version: 4.4

  Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en consumenten
 • Version: 4.4

  Uitvoerend Agentschap voor het trans-Europees vervoersnetwerk
 • Last modified: 2015-09-28

  Created: 2015-09-28

  Version: 4.4

  Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen
SCOPE NOTE
 • Combineren met het bevoegdheidsgebied van het agentschap.
VERSION
 • 4.4
IN OTHER LANGUAGES

Version: n/a

agjenci ekzekutive

Albanian

Version: n/a

Изпълнителна агенция

Bulgarian

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

EASME

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Chafea

Version: 4.4

REA

Version: 4.4

EACEA

Version: 4.4

ERCEA

Version: 4.4

TEN-T EA

Version: 4.4

Изпълнителна агенция за конкурентоспособност и иновации

Version: 4.4

Изпълнителна агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Изпълнителна агенция за иновации и мрежи

Version: 4.4

Изпълнителна агенция за трансевропейската транспортна мрежа

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните

Version: 4.4

EACI

Version: 4.4

EAHC

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

INEA

Version: 4.4

Изпълнителна агенция за научни изследвания

Version: 4.4

Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура

Version: 4.4

Изпълнителна агенция на Европейския съвет за научни изследвания

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия

Version: 4.4

izvršna agencija

Croatian

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

EASME

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Chafea

Version: 4.4

REA

Version: 4.4

Izvršna agencija za konkurentnost i inovacije

Version: 4.4

EACEA

Version: 4.4

Izvršna agencija za zdravlje i potrošače

Version: 4.4

ERCEA

Version: 4.4

TEN-T EA

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Izvršna agencija za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu

Version: 4.4

Izvršna agencija za tržišno natjecanje i inovacije

Version: 4.4

EACI

Version: 4.4

EAHC

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

INEA

Version: 4.4

Izvršna agencija za transeuropske prometne mreže

Version: 4.4

Izvršna agencija europskoga istraživačkog vijeća

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Izvršna agencija za inovacije i mreže

Version: 4.4

Izvršna agencija za istraživanje

Version: 4.4

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu

Version: n/a

výkonná agentura

Czech

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

EASME

Version: 4.4

Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovace

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Výkonná agentura pro malé a střední podniky

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny

Version: 4.4

REA

Version: 4.4

EACEA

Version: 4.4

Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum

Version: 4.4

ERCEA

Version: 4.4

EACI

Version: 4.4

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast

Version: 4.4

EAHC

Version: 4.4

TEN-T EA

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

CHAFEA

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

INEA

Version: 4.4

Výkonná agentura pro zdraví a spotřebitele

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Výkonná agentura pro inovace a sítě

Version: 4.4

Výkonná agentura pro transevropskou dopravní síť

Version: 4.4

Výkonná agentura pro výzkum

Version: n/a

forvaltningsorgan

Danish

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

EASME

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder

Version: 4.4

REA

Version: 4.4

EACEA

Version: 4.4

Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation

Version: 4.4

ERCEA

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk

Version: 4.4

Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur

Version: 4.4

EACI

Version: 4.4

EAHC

Version: 4.4

TEN-T EA

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

CHAFEA

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

INEA

Version: 4.4

Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd

Version: 4.4

Forvaltningsorganet for Det Transeuropæiske Transportnet

Version: 4.4

Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere

Version: 4.4

Forvaltningsorganet for Forskning

Version: n/a

executive agency

English

Version: 4.4

Executive Agency for Competitiveness and Innovation

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

EASME

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Chafea

Version: 4.4

Research Executive Agency

Version: 4.4

REA

Version: 4.4

EACEA

Version: 4.4

ERCEA

Version: 4.4

Executive Agency for Health and Consumers

Version: 4.4

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Version: 4.4

EACI

Version: 4.4

European Research Council Executive Agency

Version: 4.4

EAHC

Version: 4.4

TEN-T EA

Version: 4.4

Trans-European Transport Network Executive Agency

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

INEA

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Innovation and Networks Executive Agency

Version: n/a

rakendusamet

Estonian

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

EASME

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Chafea

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet

Version: 4.4

REA

Version: 4.4

EACEA

Version: 4.4

ERCEA

Version: 4.4

Tervise- ja Tarbijaküsimuste Rakendusamet

Version: 4.4

EACI

Version: 4.4

EAHC

Version: 4.4

TEN-T EA

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusamet

Version: 4.4

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

INEA

Version: 4.4

Teadusuuringute Rakendusamet

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet

Version: 4.4

Euroopa Teadusuuringute Nõukogu rakendusamet

Version: 4.4

Üleeuroopalise Transpordivõrgu Rakendusamet

Version: 4.4

Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse Täitevasutus

Version: n/a

toimeenpanovirasto

Finnish

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

EASME

Version: 4.4

terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanovirasto

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Chafea

Version: 4.4

REA

Version: 4.4

Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto

Version: 4.4

EACEA

Version: 4.4

ERCEA

Version: 4.4

koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto

Version: 4.4

EACI

Version: 4.4

EAHC

Version: 4.4

TEN-T EA

Version: 4.4

tutkimuksen toimeenpanovirasto

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

INEA

Version: 4.4

Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanovirasto

Version: 4.4

kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirasto

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirasto

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto

Version: n/a

agence exécutive

French

Version: 4.4

Agence exécutive du Conseil européen de la recherche

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

EASME

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Chafea

Version: 4.4

REA

Version: 4.4

Agence exécutive pour la recherche

Version: 4.4

EACEA

Version: 4.4

ERCEA

Version: 4.4

TEN-T EA

Version: 4.4

Agence exécutive pour la santé et les consommateurs

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation

Version: 4.4

Agence exécutive pour la compétitivité et l’innovation

Version: 4.4

EACI

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises

Version: 4.4

EAHC

Version: 4.4

Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

INEA

Version: 4.4

Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture»

Version: n/a

Exekutivagentur

German

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

EASME

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Chafea

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Exekutivagentur für Verbraucher, Gesundheit, Landwirtschaft und Lebensmittel

Version: 4.4

REA

Version: 4.4

EACEA

Version: 4.4

ERCEA

Version: 4.4

Exekutivagentur für die Forschung

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Exekutivagentur für kleine und mittlere Unternehmen

Version: 4.4

EACI

Version: 4.4

Exekutivagentur für Bildung, Audiovisuelles und Kultur

Version: 4.4

EAHC

Version: 4.4

TEN-T EA

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Exekutivagentur für Innovation und Netze

Version: 4.4

Exekutivagentur für Gesundheit und Verbraucher

Version: 4.4

Exekutivagentur für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

INEA

Version: 4.4

Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats

Version: 4.4

Exekutivagentur für das transeuropäische Verkehrsnetz

Version: n/a

εκτελεστικός οργανισμός

Greek

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

EASME

Version: 4.4

Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Chafea

Version: 4.4

REA

Version: 4.4

Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας

Version: 4.4

EACEA

Version: 4.4

ERCEA

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα

Version: 4.4

Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία

Version: 4.4

EACI

Version: 4.4

EAHC

Version: 4.4

TEN-T EA

Version: 4.4

Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

INEA

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων

Version: 4.4

Εκτελεστικός Οργανισμός του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών

Version: 4.4

Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τους Καταναλωτές

Version: n/a

végrehajtó ügynökség

Hungarian

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

EASME

Version: 4.4

Kutatási Végrehajtó Ügynökség

Version: 4.4

REA

Version: 4.4

Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Ügynökség

Version: 4.4

EACEA

Version: 4.4

ERCEA

Version: 4.4

Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége

Version: 4.4

Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Version: 4.4

EACI

Version: 4.4

EAHC

Version: 4.4

TEN-T EA

Version: 4.4

A Transzeurópai Közlekedési Hálózat Végrehajtó Ügynöksége

Version: 4.4

Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

CHAFEA

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

INEA

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség

Version: 4.4

gníomhaireacht feidhmiúcháin

Irish

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

EASME

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Chafea

Version: 4.4

REA

Version: 4.4

EACEA

Version: 4.4

ERCEA

Version: 4.4

Gníomhaireacht Feidhmiúcháin an Taighde

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide

Version: 4.4

EACI

Version: 4.4

EAHC

Version: 4.4

TEN-T EA

Version: 4.4

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Clos-Amhairc agus Cultúir

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Gníomhaireacht Feidhmiúcháin an Ghréasáin Iompair Thras-Eorpaigh

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

INEA

Version: 4.4

Gníomhaireacht Feidhmiúcháin an Líonra Iompair Tras-Eorpach

Version: 4.4

Gníomhaireacht Feidhmiúcháin do Chomhairle Eorpach an Taighde

Version: 4.4

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Iomaíochas agus Nuálaíocht

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Thomhaltóirí, Sláinte, Talmhaíocht agus Bia

Version: 4.4

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Shláinte agus Tomhaltóirí

Version: n/a

agenzia esecutiva

Italian

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

EASME

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Chafea

Version: 4.4

Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca

Version: 4.4

REA

Version: 4.4

EACEA

Version: 4.4

ERCEA

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti

Version: 4.4

EACI

Version: 4.4

EAHC

Version: 4.4

TEN-T EA

Version: 4.4

Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

INEA

Version: 4.4

Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione

Version: 4.4

Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto

Version: 4.4

Agenzia esecutiva per la ricerca

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare

Version: 4.4

Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura

Version: n/a

izpildaģentūra

Latvian

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

EASME

Version: 4.4

Eiropas Transporta tīklu izpildaģentūra

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Chafea

Version: 4.4

REA

Version: 4.4

EACEA

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra

Version: 4.4

ERCEA

Version: 4.4

Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra

Version: 4.4

Pētniecības izpildaģentūra

Version: 4.4

Konkurētspējas un jauninājumu izpildaģentūra

Version: 4.4

EACI

Version: 4.4

EAHC

Version: 4.4

TEN-T EA

Version: 4.4

Veselības un patērētāju izpildaģentūra

Version: 4.4

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

INEA

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Inovācijas un tīklu izpildaģentūra

Version: n/a

vykdomoji įstaiga

Lithuanian

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

EASME

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Chafea

Version: 4.4

REA

Version: 4.4

EACEA

Version: 4.4

ERCEA

Version: 4.4

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga

Version: 4.4

Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomoji agentūra

Version: 4.4

EACI

Version: 4.4

EAHC

Version: 4.4

TEN-T EA

Version: 4.4

Transeuropinio transporto tinklo vykdomoji agentūra

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji įstaiga

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

INEA

Version: 4.4

Konkurencingumo ir inovacijų vykdomoji įstaiga

Version: 4.4

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji agentūra

Version: 4.4

Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga

Version: n/a

извршна агенција

Macedonian

Version: n/a

Извршна агенција за здравство и заштита на потрошувачи

Version: n/a

помошни тела на Европската Унија

Version: n/a

Извршна агенција за конкурентност и иновации

Version: n/a

Извршна агенција за трансевропската транспортна мрежа

Version: 4.4

aġenzija eżekuttiva

Maltese

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

EASME

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Chafea

Version: 4.4

REA

Version: 4.4

EACEA

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

L-Aġenzija Eżekuttiva tal-Konsumaturi, is-Saħħa,l-Agrikoltura u l-Ikel

Version: 4.4

l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni

Version: 4.4

l-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka

Version: 4.4

EACI

Version: 4.4

EAHC

Version: 4.4

l-Aġenzija Eżekuttiva għan-Netwerk Trans-Ewropew tat-Trasport

Version: 4.4

TEN-T EA

Version: 4.4

l-Aġenzija Eżekuttiva għas-Saħħa u l-Konsumaturi

Version: 4.4

l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

INEA
EERCEA

Version: 4.4

l-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji

Version: n/a

agencja wykonawcza

Polish

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

EASME

Version: 4.4

Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Konsumentów

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Chafea

Version: 4.4

REA

Version: 4.4

Agencja Wykonawcza ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności

Version: 4.4

EACEA

Version: 4.4

ERCEA

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Version: 4.4

Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych

Version: 4.4

EACI

Version: 4.4

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego

Version: 4.4

EAHC

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci

Version: 4.4

TEN-T EA

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

INEA

Version: 4.4

Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacyjności

Version: 4.4

Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

Version: n/a

agência executiva

Portuguese

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Agência de Execução para a Inovação e as Redes

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

EASME

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Agência de Execução para as Pequenas e Médias Empresas

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Chafea

Version: 4.4

REA

Version: 4.4

EACEA

Version: 4.4

Agência de Execução para a Investigação

Version: 4.4

ERCEA

Version: 4.4

Agência de Execução para a Saúde e os Consumidores

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Agência de Execução para os Consumidores, a Saúde, a Agricultura e a Alimentação

Version: 4.4

EACI

Version: 4.4

EAHC

Version: 4.4

TEN-T EA

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

INEA

Version: 4.4

Agência de Execução da Rede Transeuropeia de Transportes

Version: 4.4

Agência de Execução para a Competitividade e a Inovação

Version: 4.4

Agência Executiva relativa à Educação, ao Audiovisual e à Cultura

Version: n/a

agência de execução

Version: 4.4

Agência Executiva do Conselho Europeu de Investigação

Version: n/a

agenție executivă

Romanian

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

EASME

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Chafea

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele

Version: 4.4

REA

Version: 4.4

EACEA

Version: 4.4

ERCEA

Version: 4.4

Agenţia Executivă pentru Reţeaua Transeuropeană de Transport

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii

Version: 4.4

Agenţia Executivă pentru Competitivitate şi Inovare

Version: 4.4

EACI

Version: 4.4

EAHC

Version: 4.4

TEN-T EA

Version: 4.4

Agenţia Executivă a Consiliului European pentru Cercetare

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

INEA

Version: 4.4

Agenţia Executivă pentru Cercetare

Version: 4.4

Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură

Version: 4.4

Agenţia Executivă pentru Sănătate şi Consumatori

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente

Last modified: 2016-04-27

Created: 2016-04-26

Version: 4.4

Translation expected

Serbian

Version: n/a

výkonná agentúra

Slovak

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

EASME

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Chafea

Version: 4.4

REA

Version: 4.4

Výkonná agentúra pre zdravie a spotrebiteľov

Version: 4.4

EACEA

Version: 4.4

ERCEA

Version: 4.4

Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie

Version: 4.4

Výkonná agentúra pre výskum

Version: 4.4

Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny

Version: 4.4

EACI

Version: 4.4

EAHC

Version: 4.4

TEN-T EA

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

INEA

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Výkonná agentúra pre inovácie a siete

Version: 4.4

Výkonná agentúra pre transeurópsku dopravnú sieť

Version: 4.4

Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru

Version: 4.4

izvajalska agencija

Slovenian

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

EASME

Version: 4.4

Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Chafea

Version: 4.4

REA

Version: 4.4

EACEA

Version: 4.4

ERCEA

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Izvajalska agencija za inovacije in omrežja

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja

Version: 4.4

Izvajalska agencija za zdravje in potrošnike

Version: 4.4

Izvajalska agencija za raziskave

Version: 4.4

Izvajalska agencija za konkurenčnost in inovativnost

Version: 4.4

EACI

Version: 4.4

EAHC

Version: 4.4

TEN-T EA

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

INEA

Version: 4.4

Izvajalska agencija za vseevropsko prometno omrežje

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano

Version: 4.4

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo

Version: n/a

agencia ejecutiva

Spanish

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

EASME

Version: 4.4

Agencia Ejecutiva de Investigación

Version: 4.4

Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Chafea

Version: 4.4

REA

Version: 4.4

EACEA

Version: 4.4

ERCEA

Version: 4.4

Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes

Version: 4.4

Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación

Version: 4.4

Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas

Version: 4.4

EACI

Version: 4.4

EAHC

Version: 4.4

TEN-T EA

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

INEA

Version: 4.4

Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación

Version: n/a

genomförandeorgan

Swedish

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Chafea

Version: 4.4

REA

Version: 4.4

Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet

Version: 4.4

EACEA

Version: 4.4

Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur

Version: 4.4

ERCEA

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-25

Version: 4.4

Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor

Version: 4.4

Genomförandeorgan för det transeuropeiska transportnätet

Version: 4.4

Genomförandeorganet för forskning

Version: 4.4

Genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Easme

Version: 4.4

EACI

Version: 4.4

EAHC

Version: 4.4

TEN-T EA

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Genomförandeorganet för små och medelstora företag

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

INEA

Last modified: 2015-09-28

Created: 2015-09-28

Version: 4.4

Genomförandeorganet för innovation och nätverk

Version: 4.4

Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation
URI
http://eurovoc.europa.eu/441001
Download this concept:
RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 27-08-10, last modified 27-04-16