skip to main content
politika dwar il-bidla fil-klima > mekkaniżmu ta' żvilupp nadif
PREFERRED TERM
434909

Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

Version: 4.4

mekkaniżmu ta' żvilupp nadif  
DEFINITION
  • Mekkaniżmu skont il-Protokoll ta' Kyoto li permezz tiegħu l-pajjiżi żviluppati jistgħu jiffinanzjaw it-tnaqqis fl-emissjonijiet tal-gass tas-serra jew proġetti ta' tneħħija fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, u jirċievu krediti tal-karbonju - Tnaqqis Ċertifikat tal-Emissjonijiet, CER - talli jagħmlu hekk li jistgħu japplikaw biex jissodisfaw il-limiti mandatorji fuq l-emissjonijiet tagħhom. Disponibbli fuq (EN): il-websajt tak-Unfccc, Glossary of climate change acronyms)
ENTRY TERMS
  • Version: 4.4

    tnaqqis iċċertifikat ta' emissjonijiet
VERSION
  • 4.4
IN OTHER LANGUAGES

Version: n/a

mekanizëm i zhvillimit të pastër

Albanian

Version: n/a

UCE

Version: n/a

MZHP

Version: n/a

ulje e certifikuar e emetimeve

Version: 4.4

механизъм за чисто развитие

Bulgarian

Version: 4.4

удостоверено намаление на емисии

Version: 4.4

МЧР

Version: 4.4

mehanizam čistoga razvoja

Croatian

Version: 4.4

CER

Version: 4.4

Last modified: 2016-04-27

Created: 2016-04-27

CDM

Version: 4.4

mehanizam klimatski čistih razvojnih projekata

Version: 4.4

mechanismus čistého rozvoje

Czech

Version: 4.4

ověřené snížení emisí

Version: 4.4

CDM-mekanismen

Danish

Version: 4.4

CER

Version: 4.4

mekanismen for bæredygtig udvikling

Version: 4.4

Last modified: 2016-04-27

Created: 2016-04-27

CDM

Version: 4.4

godkendt emissionsreduktion

Version: 4.4

godkendt udledningsreduktion

Version: 4.4

mechanisme voor schone ontwikkeling

Dutch

Version: 4.4

CER

Version: 4.4

gecertificeerde emissiereductie

Version: 4.4

Last modified: 2016-04-27

Created: 2016-04-27

CDM

Version: 4.4

clean development mechanism

English

Version: 4.4

CER

Version: 4.4

Last modified: 2016-04-27

Created: 2016-04-27

CDM

Version: 4.4

certified emission reduction

Version: 4.4

puhta arengu mehhanism

Estonian

Version: 4.4

tõendatud heitkoguste vähendamise ühik

Version: 4.4

THV

Version: 4.4

puhtaan kehityksen mekanismi

Finnish

Version: 4.4

sertifioitu päästövähennys

Version: 4.4

mécanisme pour un développement propre

French

Version: 4.4

MDP

Version: 4.4

unité de réduction certifiée des émissions

Version: 4.4

Mechanismus für die umweltverträgliche Entwicklung

German

Version: 4.4

CER

Version: 4.4

zertifizierte Emissionsreduktion

Version: 4.4

μηχανισμός καθαρής ανάπτυξης

Greek

Version: 4.4

πιστοποιημένη μείωση των εκπομπών

Version: 4.4

tiszta fejlesztési mechanizmus

Hungarian

Version: 4.4

igazolt kibocsátáscsökkentési egység

Version: 4.4

meicníocht ghlanfhorbraíochta

Irish

Version: 4.4

meccanismo di sviluppo pulito

Italian

Version: 4.4

CER

Version: 4.4

riduzione certificata delle emissioni

Version: 4.4

tīrās attīstības mehānisms

Latvian

Version: 4.4

sertificēta emisijas samazināšanas vienība

Version: 4.4

švarios plėtros mechanizmas

Lithuanian

Version: 4.4

patvirtintas išmetamųjų teršalų mažinimo vienetas

Version: n/a

механизам за чист развој

Macedonian

Version: n/a

ЦДМ

Version: 4.4

МЧР

Version: 4.4

mechanizm czystego rozwoju

Polish

Version: 4.4

jednostka poświadczonej redukcji emisji

Version: 4.4

CER

Version: 4.4

jednostka redukcji emisji

Version: 4.4

mecanismo de desenvolvimento limpo

Portuguese

Version: 4.4

redução certificada de emissões

Version: 4.4

CER

Version: 4.4

mecanism de dezvoltare curată

Romanian

Version: 4.4

reducere de emisii certificată

Version: 4.4

CER

Last modified: 2016-04-27

Created: 2016-04-27

Version: 4.4

механизам чистог развоја

Serbian

Version: 4.4

Last modified: 2016-04-27

Created: 2016-04-27

CDM

Version: 4.4

mechanizmus čistého rozvoja

Slovak

Version: 4.4

CER

Version: 4.4

certifikované zníženie emisií

Version: 4.4

mehanizem čistega razvoja

Slovenian

Version: 4.4

CER

Version: 4.4

enota potrjenega zmanjšanja emisij

Version: 4.4

mecanismo para un desarrollo limpio

Spanish

Version: 4.4

MDL

Version: 4.4

reducción certificada de emisiones

Version: 4.4

CER

Version: 4.4

mekanism för ren utveckling

Swedish

Version: 4.4

CER

Version: 4.4

mekanism för en ren utveckling

Version: 4.4

certifierad utsläppsminskning

Version: 4.4

Last modified: 2016-04-27

Created: 2016-04-27

CDM
URI
http://eurovoc.europa.eu/434909
Download this concept:
RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 6/15/12, last modified 4/27/16