skip to main content
tiesas procedūra > kolektīvā tiesiskā aizsardzība
PREFERRED TERM
c_0f3b8370

Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

kolektīvā tiesiskā aizsardzība  
DEFINITION
 • Procesuāls mehānisms, kas procesuālās ekonomijas un/vai tiesiskās aizsardzības efektivitātes nolūkos ļauj vairākas atsevišķas prasības (saistībā ar vienu lietu) apvienot vienotā tiesvedībā. Kolektīvā tiesiskā aizsardzība ir plašs jēdziens, kas ietver pagaidu tiesiskās aizsardzības līdzekļus (tiesvedību nolūkā izbeigt prettiesisku darbību) un kaitējuma atlīdzības prasības (tiesvedību nolūkā saņemt atlīdzību par nodarīto kaitējumu).
  Avots (EN): Eiropas Komisija. Pieejams: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/ (skatīts 2015. gada 22. decembrī).
BROADER CONCEPT
ENTRY TERMS
 • Last modified: 2015-11-17

  Created: 2015-10-05

  Version: 4.5

  kolektīvās tiesiskās aizsardzības mehānisms
VERSION
 • 4.5
IN OTHER LANGUAGES

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

Translation expected

Albanian

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

колективна защита

Bulgarian

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

механизъм за колективна защита

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

механизъм за получаване на колективно обезщетение

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

kolektivna pravna zaštita

Croatian

Last modified: 2017-01-25

Created: 2017-01-24T12:54:44+00:00

Version: 4.5

kolektivna tužba

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

mehanizam zajedničke pravne zaštite

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

zajednička pravna zaštita

Last modified: 2016-05-26

Created: 2016-05-26

Version: 4.5

hromadná žaloba

Czech

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

mechanismus hromadné žaloby

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

mechanismus kolektivního odškodnění

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

kollektivt søgsmål

Danish

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

gruppesøgsmål

Last modified: 2016-05-26

Created: 2016-05-26

Version: 4.5

kollektive retsmidler

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

kollektiv søgsmålsmekanisme

Last modified: 2016-05-26

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

collectief verhaal

Dutch

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

collectieve actie

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

representatieve actie

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

mechanisme voor collectief verhaal

Last modified: 2016-05-26

Created: 2016-05-26

Version: 4.5

class action

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

collectief beroep

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

groepsvordering

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

collective redress

English

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

group action

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

group litigation

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

collective claim

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

representative action

Last modified: 2016-05-26

Created: 2016-05-26

Version: 4.5

class action

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

collective redress mechanism

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

collective action

Last modified: 2016-05-26

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

kollektiivne õiguskaitse

Estonian

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

kollektiivhagi

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

kollektiivse hüvitamise mehhanism

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

kollektiivne hüvitamine

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

kollektiiviset oikeussuojakeinot

Finnish

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

ryhmäkanne

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

kollektiivinen oikeussuojamekanismi

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

recours collectif

French

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

action représentative

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

mécanisme de recours collectif

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

action collective

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

plainte collective

Last modified: 2016-05-26

Created: 2016-05-26

Version: 4.5

kollektiver Rechtsschutz

German

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

Mechanismus der kollektiven Rechtsdurchsetzung

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

Verbandsklage

Last modified: 2016-04-13

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

kollektiver Rechtsbehelf

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

Sammelklage

Last modified: 2016-05-26

Created: 2016-05-26

Version: 4.5

συλλογική έννομη προστασία

Greek

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

συλλογική προσφυγή

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

μηχανισμός συλλογικής προσφυγής

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

συλλογική αγωγή

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

kollektív jogorvoslat

Hungarian

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

kollektív jogorvoslati mechanizmus

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

kollektív kereset

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

kollektív jogorvoslati eszközök

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

comhshásamh

Irish

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

gníomhaíocht chomhpháirteach

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

ricorso collettivo

Italian

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

azione congiunta

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

meccanismo di ricorso collettivo

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

azione collettiva

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

kolektyvinis teisių gynimas

Lithuanian

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

kolektyvinio teisių gynimo mechanizmas

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

kolektyvinis ieškinys

Last modified: 2016-10-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

колективна процедура

Macedonian

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

rimedju kollettiv

Maltese

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

mekkaniżmu ta' rimedju kollettiv

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

azzjoni kollettiva

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

zbiorowe dochodzenie roszczeń

Polish

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

mechanizm dochodzenia roszczeń zbiorowych

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

powództwo zbiorowe

Last modified: 2016-05-26

Created: 2016-05-26

Version: 4.5

ação coletiva

Portuguese

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

mecanismo de recurso coletivo

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

mecanismo de reparação coletiva

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

mecanismo de tutela coletiva

Last modified: 2016-05-26

Created: 2016-05-26

Version: 4.5

tutela coletiva

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

mecanismo de ação coletiva

Last modified: 2016-06-03

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

acțiune colectivă în despăgubire

Romanian

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

recurs colectiv

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

mecanism de recurs colectiv

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

Translation expected

Serbian

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

kolektívne uplatňovanie nárokov na nápravu

Slovak

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

kolektívna žaloba

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

mechanizmus kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu

Last modified: 2016-05-26

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

kolektivno pravno sredstvo

Slovenian

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

mehanizem kolektivnih pravnih sredstev

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

recurso colectivo

Spanish

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

acción representativa

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

sistema de reparación colectiva

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

kollektiv prövning

Swedish

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

grupptalan

Last modified: 2016-06-03

Created: 2016-04-15

Version: 4.5

kollektiva prövningsmöjligheter

Last modified: 2015-11-17

Created: 2015-10-05

Version: 4.5

kollektiv talan
URI
http://eurovoc.europa.eu/c_0f3b8370
Download this concept:
RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 10/5/15, last modified 3/17/17