skip to main content
ES aktas > sprendimas (ES) > deleguotas sprendimas
PREFERRED TERM
440605

Type: http://publications.europa.eu/resource/authority/label-type/STANDARDLABEL

Version: 4.4

deleguotas sprendimas  
DEFINITION
  • Deleguotieji aktai papildo arba pakeičia neesmines įstatymo galią turinčio akto nuostatas. Šiuos aktus priima Komisija prižiūrint teisės aktų leidėjams - Europos Parlamentui ir (arba) Europos Sąjungos Tarybai, kurie bet kada gali atšaukti delegavimą (SESV 290 straipsnis).
BROADER CONCEPT
ENTRY TERMS
  • Version: 4.4

    Komisijos deleguotasis sprendimas
HISTORY NOTE
  • Lisabonos sutartimi įtvirtintas terminas (2009 m. gruodžio 1d.).
VERSION
  • 4.4
IN OTHER LANGUAGES

Version: n/a

vendim i deleguar

Albanian

Version: n/a

vendim i deleguar i Komisionit

Version: 4.4

делегирано решение

Bulgarian

Version: 4.4

делегирано решение на Комисията

Version: 4.4

delegirana odluka

Croatian

Version: 4.4

delegirana odluka Komisije

Version: 4.4

rozhodnutí v přenesené pravomoci

Czech

Version: 4.4

rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci

Version: 4.4

delegeret afgørelse

Danish

Version: 4.4

Kommissionens delegerede afgørelser

Version: 4.4

gedelegeerd besluit

Dutch

Version: 4.4

gedelegeerd besluit van de Commissie

Version: 4.4

delegated decision

English

Version: 4.4

Commission delegated decision

Version: 4.4

delegeeritud otsus

Estonian

Version: 4.4

komisjoni delegeeritud otsus

Version: 4.4

delegoitu päätös

Finnish

Version: 4.4

komission delegoitu päätös

Version: 4.4

décision déléguée

French

Version: 4.4

décision déléguée de la Commission

Version: 4.4

delegierter Beschluss

German

Version: 4.4

Delegierter Beschluss der Kommission

Version: 4.4

απόφαση κατ' εξουσιοδότηση

Greek

Version: 4.4

κατ’ εξουσιοδότηση απόφαση της Επιτροπής

Version: 4.4

felhatalmazáson alapuló határozat

Hungarian

Version: 4.4

a Bizottság felhatalmazáson alapuló határozata

Version: 4.4

cinneadh arna tharmligean

Irish

Version: 4.4

cinneadh ón gCoimisiún arna tharmligean

Version: 4.4

decisione delegata

Italian

Version: 4.4

decisione delegata della Commissione

Version: 4.4

deleģēts lēmums

Latvian

Version: 4.4

Komisijas deleģētais lēmums

Last modified: 2016-04-27

Created: 2016-04-26

Version: n/a

делегирана одлука

Macedonian

Version: n/a

одлука делегирана на Комисијата

Version: n/a

одлука за изменување и дополнување

Version: 4.4

deċiżjoni delegata

Maltese

Version: 4.4

deċiżjoni delegata tal-Kummissjoni

Version: 4.4

decyzja delegowana

Polish

Version: 4.4

decyzja delegowana Komisji

Version: 4.4

decisão delegada

Portuguese

Version: 4.4

decisão delegada da Comissão

Version: 4.4

decizie delegată

Romanian

Version: 4.4

decizie delegată a Comisiei

Last modified: 2016-04-27

Created: 2016-04-26

Version: n/a

делегирана одлука

Serbian

Version: 4.4

delegované rozhodnutie

Slovak

Version: 4.4

delegované rozhodnutie Komisie

Version: 4.4

delegirani sklep

Slovenian

Version: 4.4

delegiran sklep Komisije

Version: 4.4

decisión delegada

Spanish

Version: 4.4

decisión delegada de la Comisión

Version: 4.4

delegerat beslut

Swedish

Version: 4.4

Kommissionens delegerade beslut
URI
http://eurovoc.europa.eu/440605
Download this concept:
RDF/XML TURTLE JSON-LD Created 8/25/10, last modified 4/27/16